محمدباقر واحدی، کشاورز نمونه سال گذشته در گفت وگو با خبرنگار اگری پرس درباره تعیین قیمت خرید تضمینی گندم گفت: دولت دلسوز کشاورزان نیست. خون کشاورزان را در شیشه می کنند تا حق و حقوق آنها را بپردازد.

وی با بیان اینکه تعیین نرخ ۱۳۰۰ تومانی خرید تضمینی گندم ظلم به کشاورزان است افزود:سال گذشته گندم را به سیلو تحویل دادیم قرار بود که دولت  هزینه کرایه راه را بدهد اما هنوز کرایه سال گذشته ما را پرداخت نکرده اند. در شهرستان اشتهارد مشکل کم آبی برای کشاورزان درد سر ساز شده است.

واحدی با بیان اینکه از ۲۰۰ متری عمق زمین آب برای زمین های کشاورزی می کشیم اظهار داشت: هزینه کارگران و نهاده های تولید افزایش چشم گیرداشته است دولت چگونه می تواند قیمت خرید تضمینی را ۱۳۰۰ تومان اعلام کند؟

این کشاورز نمونه با بیان اینکه برای سال جاری هزینه تولید یک کیلوگرم گندم حدود ۱۵۰۰ تومان است گفت:هزینه ۱۳۰۰ تومانی بحث خودکفایی را تحت تأثیر قرار می دهد. هر بار که در این عرصه دچار مشکل می شوم تصمیم می گیرم که این شغل را رها کنم. کشاورزی برای ما منفعت ندارد.

وی با بیان اینکه شهرستان اشتهارد از نظر منابع آب زیرزمینی اوضاع خرابی دارد گفت: کشت گندم ما غرقابی نیست.بنابراین نسبت به کشاورزانی که مشکل منابع آب ندارند هزینه هایمان متفاوت است.

واحدی بیان کرد: تنها چیزی که هر سال افزایش نمی یابد هزینه کشاورز است. کشاورزان نقش مهمی در تأمین  امنیت غذایی دارند اما شاهد هستیم که  دولت این مسئله مهم را در نظر نمی گیرد.

این کشاورز نمونه با بیان اینکه هزینه ۱۳۰۰ تومانی خرید تضمینی بدون کارشناسی است گفت: کشورهای دیگر حمایت های  مختلفی از کشاورزان دارند این در حالی است که در ایران ضعیف ترین مردم کشاورزان هستند.