به گزارش اگری پرس،

علی محمد شاعری با بیان اینکه کشاورزی یک فعالیت آسیب پذیر است که لازم است حمایت جدی از این بخش بعمل آید، گفت: حمایت از کشاورزی و تخصیص یارانه به این بخش باید توسط دولت انجام شود تا امنیت غذایی به مخاطره نیفتد.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با اعلام اینکه ۲۰ میلیون تن در سه سال اخیر افزایش تولید داشتیم که نشان دهنده ظرفیت این بخش است،تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی مخالفت شدید خود را با مصوبه جدید کاهش تعرفه واردات محصولات کشاورزی اعلام کرده است.

شاعری با بیان اینکه در سال جاری تولید برنج مناسب بود و در انبارها برنج باندازه کافی موجود است، اذعان داشت: با وضعیت تعرفه جدید واردات برخی محصولات کشاورزی تمایل به کشت برنج کاهش می یابد.
وی خاطرنشان کرد: با وضع مصوبه کاهش واردات برخی محصولات کشاورزی زمینه برای واردات بی رویه این محصول فراهم می شود که در نهایت به ضرر تولیدکنندگان و کشاورزان است.

وی با بیان اینکه بازار در مقابل بازار از سیاست های مورد نظر وزارت جهاد کشاورزی و کمیسیون کشاورزی مجلس است، افزود: نباید دروازه های کشور را به روی محصولات کشاورزی سایر کشورها گشود، این کار با سیاست های اقتصاد مقاومتی در تناقض است.
نماینده مردم شرق مازندران با اشاره به اینکه دولت در تنظیم بازار مرکبات موفق نبود، گفت: با این کار بخشی از محصول مرکبات شمال کشور از بین رفت و دچار خسارت شد.

شاعری با اعلام اینکه کاهش تعرفه واردات محصولات کشاورزی در راستای حمایت از محصولات داخلی نیست بلکه از تولید محصولات خارجی حمایت می‌کند، افزود: وزیر جهاد کشاورزی در مقابل این مصوبه دولت بایستد و یا استعفای خود را تحویل نماید.

وی با اشاره به اینکه در آستانه کشت بهاره، کاهش تعرفه واردات محصولات کشاورزی میزان سطح کشت و تولیدات کشاورزی کشور را دچار خدشه می کند، گفت:
در تولید دانه های روغنی و روغن باید به خودکفایی برسیم چون روغن های وارداتی اکثرا تراریخته هستند و سلامت آن مورد بحث است.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس خاطرنشان کرد: برای رسیدن به تولید پایدار نیاز است حمایت از تولید داخلی انجام شود.