به گزارش اگری پرس,

احمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران در گفتگو با خبرنگار صنعت کشاورزی ، تجارت و گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به مصوبه اخیر هیات دولت مبنی بر کاهش تعرفه واردات اظهار داشت: دولت با  توجه به افزایش قیمت جهانی کره و  عدم کنترل نرخ ارز نسبت به کاهش تعرفه واردات تصمیم گرفته تا قیمت کره در بازار را کنترل کند.

وی با اشاره به اینکه کاهش تعرفه واردات نوعی یارانه به تولیدکنندگان خارجی است، افزود: کاهش تعرفه و تبدیل نرخ ارز آزاد به نرخ مرجع برای واردات  سرو صداهای زیادی از سوی دامداران را به همراه داشته است.
به گفته مقدسی طی یک ماه اخیر نرخ کره  ۱۰۰ گرمی با افزایش ۲۰ درصدی به ۳ هزار و ۷۰۰ تومان رسید که کاهش تعرفه واردات تنها کاهش نسبی قیمت  معادل ۶۵۰ تومانی را در بر داشت.
مقدسی با اشاره به اینکه تصمیم اخیر هیات دولت با سیاست های اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد، بیان کرد: علی رغم گذشت ۸ ماه از تصویب مشوق صادراتی تا کنون در اختیار کارخانه های لبنی قرار نگرفته اما با کاهش تعرفه واردات محصولات کشاورزی به تولیدکنندگان خارجی مشوق صادراتی تخصیص داده می شود.
رئیس انجمن صنفی گاوداران با بیان اینکه ۷۰ درصد کره مورد نیاز در داخل تامین می شود، اظهار کرد: برنامه هایی در راستای خودکفایی این محصول وجود دارد که تصمیم اخیر دولت منجر به از دست رفتن انگیزه تولیدکنندگان شده است.
وی ادامه داد: اگر دولت قصد حمایت از دامداران را دارد باید بودجه ای برای خرید تضمینی شیر خام به عنوان فساد پذیرترین محصول  در نظر بگیرد.
مقدسی با انتقاد وزیر جهاد کشاورزی در جلسه شورای اقتصاد نسبت به کاهش تعرفه واردات محصولات کشاورزی تصریح کرد: وزیر جهاد کشاورزی نسبت به تصمیم اخیر دولت مخالف است، اما سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده و وزارت صنعت بر کاهش تعرفه اصرار می ورزند.