به گزارش اگری پرس به نقل از خبرگزاری تسنیم، علی کاظمی در مصاحبه با رادیو گفت و گو، با اشاره به اینکه در بعضی از حوزه ها مشکل آماری داریم، گفت: در حوزه آب و محیط زیست که مسائل کلیدی کشور هستند، با مشکل آمار مواجه هستیم. در سطح بخش های اقتصادی اطلاعات دقیقی نداریم که وضعیت مصرف آب به چه صورت است یا وضعیت محیط زیست در مناطق مختلف بر اساس آمار و طبق استانداردهای بین المللی به چه صورت است. این یعنی نهادهای آماری در این حوزه ها، قصوراتی داشته اند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه آمارهای رسمی باید توسط یک نهاد باشد، در عین حال گفت: آمارهایی که توسط نهادهای آماری تهیه می شود، باید قابل اتکا باشد و از کیفیت و کمیت مناسبی برخوردار باشد و البته در زمان مناسب ارائه شود.

وی ادامه داد: ما می گوییم نهاد رسمی باید مورد استناد قرار گیرد اما این بدان معنا نیست که هر آنچه که نهاد رسمی آماری انجام می دهد حتما درست است و اشکال نمی تواند به آن وارد باشد.

کاظمی به آمار رشد اقتصادی اشاره کرد و اظهار داشت: نهاد رسمی آماری که مرکز آمار ایران است، رشد اقتصادی سال ۹۳ را اساساً اعلام نکرده است ولی سال بعد یعنی ۹۴ را گفته است.