به گزارش اگری پرس به نقل از  خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، خداکرم جلالی اظهارداشت: هر هکتار عملیات اجرایی مقابله با ریزگردها حداقل به دو میلیون تومان اعتبار نیاز دارد. بر این اساس برای ۱.۲۲ میلیون هکتار عملیات مباره با ریزگردها حداقل دوهزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره سهم استان خوزستان از سطح تصویب شده در برنامه ششم توسعه، افزود: پیش بینی می‌شود ۷ تا ۱۰ درصد عملیات مبارزه با ریزگردها در استان خوزستان به اجرا در آید.

جلالی درباره اینکه در طرح‌های مقابله با ریزگردها چه اقداماتی انجام می‌گیرد؟ گفت: به تناسب منشایابی کانون‌های ریزگردها و عوامل ایجاد این شرایط؛ اقدام به نهال‌کاری، بذرکاری و در برخی از مناطق مالچ پاشی خواهد شد.

وی افزود: در برخی از تالاب‌های خوزستان که اکنون خشک شده از طریق تأمین آب باید اقدام کرد و برای اراضی کشاورزی رها شده باید نسخه جداگانه پیچید.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه از ناحیه تالاب‌های خشک شده کشور نزدیک به یک میلیون هکتار بیابان تولید کننده گرد و غبار ایجاد شده است، تصریح کرد: خشک شدن تالاب‌های کشور به علت خشکسالی و قطع حقابه‌های آن، هشدار بزرگی است و باید به حقابه‌های زیست محیطی توجه کرد.

وی مدیریت منابع آب کشور را برای مقابله با ریزگردها مهم دانست و اظهار داشت: اگر تالاب‌ها تأمین آب نشوند به کانون‌های گرد و غبار تبدیل خواهند شد.

جلالی در ادامه بر مدیریت چرای دام در عرصه‌های منابع طبیعی تاکید و تصریح کرد: چرای بی رویه دام در برخی از عرصه‌های ملی، کانون‌های گرد و غبار ایجاد می‌کند و با مدیریت چرا می‌توان با هزینه کم پوشش گیاهی به منظورجلوگیری از تشکیل ریزگردها ایجاد کرد.

وی در پاسخ به پرسش دیگری در مورد منشأ داخلی و خارجی ریزگردها، اظهار داشت: ۱۰ تا ۱۵ درصد ریزگردها در کشور منشأ داخلی و ۸۵ تا ۹۰ درصد آنها منشأ خارجی دارد که بیشتر از ناحیه عراق و عربستان سعودی است.

رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری افزود: برای پوشش کانون‌های گرد و غبار و رفع این مساله در استان خوزستان باید طی دو تا سه برنامه اقدام شود.

وی ادامه داد: ما وظیفه خود را در زمینه تثبیت و مهار کانون‌های داخلی ریزگردها انجام می‌دهیم، اما در کشور عراق مقابله با این پدیده به دلیل شرایط سیاسی و درگیری با داعش، در اولویت نیست.

جلالی با بیان اینکه در مرز ایلام با عراق اقدامات مشترکی آغاز کرده‌ایم، گفت: در این منطقه تولید و تأمین نهال توسط اداره منابع طبیعی این استان برای انتقال به عراق و کاشت آن در نواحی مرزی در سطح محدود انجام شده است.

وی تصریح کرد: عربستان سهم عمده‌ای در ایجاد ریزگردها دارد، اما به علت نوع روابط سیاسی در حال حاضر طرح مشترکی با این کشور نداریم.

۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای مالچ پاشی در لایحه بودجه ۹۶

رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در جریان بازدید از طرح ۶۰۸ هکتاری مقابله با ریزگردها در اهواز درباره اعتبارات خرید مالچ نیز گفت: در لایحه بودجه ۹۶ به منظور خرید مالچ ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای ۲۰ هزار هکتار تعیین شده است.

وی قیمت بالای مالچ نفتی را از مشکلات مربوط به طرح‌های مالچ پاشی توام با نهال‌کاری در کانون‌های فرسایش بادی دانست و افزود: قیمت کنونی هر لیتر مالچ نفتی ۸۰۰ تومان است.

جلالی اضافه کرد: در هر هکتار ۱۰ هزار لیتر مالچ نفتی برای تثبیت تپه‌های شنی پاشیده می‌شود.

وی با بیان اینکه در برنامه اول و دوم توسعه، سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری برای اجرای طرح‌های مقابله با گرد و غبار مالچ نفتی رایگان از وزارت نفت دریافت می‌کرد، گفت: با رونق بازارهای خارجی برای خرید مالچ نفتی، این ماده دور ریختنی قیمت پیدا کرد.

جلالی خاطر نشان ساخت: هر هکتار مالچ پاشی با توجه به هزینه خرید و عملیات آن ۱۰ میلیون تومان هزینه دارد.

وی اظهار داشت: مالچ پاشی حدود ۱۰ سال موجب تثبیت تپه‌های ماسه‌ای می‌شود.