به گزارش اگری پرس به نقل از خبرگزاری ایمنا سید ناصر موسوی لارگانی درباره اهمیت خودکفایی در صنعت کشاورزی، اظهار داشت: زمانی که دانشمندان ما در همه زمینه ها به موفقیت های چشمگیری دست می یابند، بدیهی است با توجه به موقعیت جغرافیایی کشورمان، در عرصه کشاورزی تنها نیازمند برنامه ریزی مدون و استراتژیک هستیم تا بتوان با حمایت از تولیدات داخل به سادگی با افزایش تولیدات کشاورزی به خودکفایی در این عرصه برسیم.

وی تصریح کرد: ظرفیت تولیدات کشاورزی کشورمان به گونه ایست که می توان با برنامه ریزی و آمایش صادراتی، به کشور صادرکننده تمام عیار محصولات کشاورزی در صنعت کشاورزی تبدیل شد.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی تاکید برداشته های داخلی ما دارد، تاکید کرد: برای لبیک گفتن به اقتصاد مقاومتی بویژه در زمینه تولیدات کشاورزی در این عرصه باید حمایت از تولید داخلی با برنامه ریزی تولیدمحور در دستور کار قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه مافیای واردات کشاورزی با درآمدهای تیلیاردی مانعی برای خودکفایی در تولیدات کشاورزی به شمارمی آیند، گفت: وجود میوه خارجی در قبال بدون مشتری ماندن تولیدات داخلی، توجیهی ندارد.