به گزارش اگری پرس به نقل از رويترز، ميشل تمر، رئيس جمهور برزيل گفت، ايران ممنوعيت واردات فرآورده هاي گوشتي از برزيل را لغو کرده است. اين ممنوعيت ها پس از ادعاي پليس برزيل مبني بر پرداخت رشوه از سوي شرکت هاي توليد گوشت اين کشور به ماموران بهداشت وضع شده بود.

پليس برزيل در هفته هاي گذشته تحقيقات گسترده اي را در خصوص اين ادعا که ماموران بهداشت براي اعلام موافقت خود با فروش گوشت هاي فاسد رشوه دريافت کرده اند، آغاز نموده است. افشاي اين خبر ضربه اي اساسي به صنعت فرآورده هاي گوشتي اين کشور وارد کرده بود. برزيل حدود ۲۰ درصد از صادرات جهاني گوشت گاو و حدود ۴۰ درصد از صادرات مرغ جهان را در اختيار دارد. به دنبال افشاي اين رسوايي، ۲۵ کشور جهان محدوديت هايي را بر واردات فرآورده هاي گوشتي از برزيل اعمال کرده بودند. آمارهاي اوليه وزارت تجارت برزيل نشان مي داد که ميزان صادرات گوشت برزيل در هفته هاي گذشته ۹۹٫۹ درصد کاهش يافته و به ۷۴ هزار دلار در روز رسيده بود.

پيش از اين وزارت کشاورزي برزيل اعلام کرده بود چين بازار خود به روي فرآورده هاي گوشتي برزيل را مجددا باز کرده است. شيلي و مصر هم تاييد کرده اند که تغييراتي در ممنوعيت واردات گوشت از برزيل ايجاد کرده اند.