به گزارش اگری پرس، سید محمدباقر عبادی راهی نماینده مردم بیرجند درمجلس شورای اسلامی درگفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: قاچاق کالا سد بزرگی در مقابل تولیدات داخلی به وجود آورده و از بین رفتن بیش از یک میلیون و پانصد هزار فرصت شغلی را به دنبال داشته است.

وی اذعان داشت:درسال های گذشته اهتمام جدی در خصوص مبارزه با قاچاق در کشور وجود نداشته است و کالاهای قاچاق به صورت قانونی و غیر قانونی وارد می شد.

نماینده مردم بیرجند درمجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قاچاق کالا منافع عده محدودی از افراد را تامین  اما به اقتصاد کشور ضربه وارد می کند، افزود: در سال ۹۵ عزم جدی برای مبارزه باقاچاق در دستگاههای مختلف دولتی شکل گرفت.

محمدباقر عبادی تصریح کرد: یکی از اصلی ترین راهکارهای مبارزه با قاچاق فرهنگ سازی موثر و پایدار در جامعه است تا مردم به سمت خرید این کالاها گرایش پیدا نکنند.

وی افزود:البته مقدمه تحقق این امر آنست که مردم بواسطه تمهیدات بتوانند کالای قاچاق را از غیر قاچاق تشخیص دهند.