به گزارش اگری پرس به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ اکبر سبقتی دبیر انجمن روغن کشی با اشاره به آخرین وضعیت فعالیت کارخانه‌های روغن کشی اظهار داشت: طی سال گذشته ظرفیت کارخانه‌های روغن کشی از ۵ به ۴۰ درصد افزایش یافته که در شرایط کنونی سیاست گذاری وزارت جهادکشاورزی مبنی بر تأمین بودجه عوارض واردات ۵۰ تومانی به ازای هر کیلو دانه روغنی آینده کارخانجات را به خطر انداخته است.

وی افزود: کارخانه‌های روغن کشی تمایل دارند که مواد اولیه مورد نیاز خود را در داخل تأمین نمایند ، این درحالی است که  طی سال‌های اخیر واردات دانه‌های روغنی، کاهش تولید را به همراه داشته است.
سبقتی با اشاره به اینکه خرید دانه‌های روغنی با نرخ هزار و ۲۰۰ تومان به زیان کشاورزان است، ادامه داد: کنجاله با تعرفه ۱۰ درصدی وارد می شود که در راستای حمایت از تولید داخل باید آن را به ۲۵ درصد افزایش داد.
به گفته وی، برخی شرکت‌های دولتی، واردکننده کنجاله هستند که همین امر عدم رقابت کارخانجات و متضرر شدن آنها را به همراه داشته است.
دبیر انجمن روغن کشی با بیان اینکه در همه جای دنیا ابزار تعرفه راهکاری در جهت حمایت از تولید داخل است، گفت: با توجه به آنکه امسال، سال تولید و اشتغال معرفی شده انتظار می‌رود که با تغییر تعرفه واردات روغن خام کارخانجات را حمایت نمایند.
وی تصریح کرد: بار‌ها پیشنهاد داده‌ایم که از محل افزایش تعرفه واردات کنجاله و روغن خام تا ۲۵ درصد، حدود ۵ درصد آن را به حساب صندوق حمایتی برای حمایت از تولید داخل اختصاص دهند تا مابه التفاوت قیمت تضمینی از این محل پرداخت شود.