به گزارش اگری پرس؛ ابراهیم درستی اظهار کرد: براساس اطلاعات ما هنوز تصمیم جدیدی درباره نان گرفته نشده است.

وی افزود: باید مسائل نانوایان را به صورتی مدیریت کنیم که ۸۵ هزار واحد نانوایی که با مسائل افزایش دستمزد، هزینه‌های تولید، بیمه و شهرداری روبرو هستند در حق آنها اجحاف صورت نگیرد.

نایب رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه نانوایان کشور ۳ سال است که قیمت‌های خود را افزایش نداده‌اند، ادامه داد: با این وجود ما با موضوع کاهش وزن چانه همزمان با افزایش قیمت موافق نیستیم.

درستی تصریح کرد: وقتی که قرار بود به ازای هر سال عدم افزایش قیمت نان، ۵ درصد به قیمت آن اضافه شود و مجموعا با  ۱۵ درصد افزایش قیمت به فروش برسد، نباید به وزن چانه آن دست می‌زدند.

وی گفت: ما نمی‌توانیم به مردم بگوییم که هم نان را گران می‌کنیم و هم وزن چانه را کاهش می‌دهیم. نان مانند شلوار نیست که بخواهیم پاچه‌های آن را کوتاه کنیم.

نایب رئیس اتاق اصناف تهران گفت: قبل از اینکه ستاد تظنیم بازار بخواهد مصوبه‌ای برای اصناف ارائه دهد باید آن را کارشناسی بیشتر یکنند و به جای اینکه از یک نفر یا یک اتحادیه نظرسنجی کنند بهتر است که این ستاد تنظیم برای اخذ مشورت،  به یک فرد متکی نباشد تا مجبور نباشیم مصوبه‌ای که داده ایم پس بگیرم.

درستی گفت: تمام نانواهای کشور باید به مصوبات قبلی تمکین کنند و نان را به قیمت قبلی به فروش برسانند تا ستاد تنظیم بازار وضعیت نان را تعیین تکلیف کند.