به گزارش اگری پرس به نقل از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران، قاسم حقانی گفت: طرح احیاء و مدیریت مراتع شامل پروژه های بوته کاری، بذرکاری، بذر پاشی و ذخیره نزولات آسمانی است که این اقدامات علاوه بر حفظ و افزایش پوشش گیاهی، حفظ منابع آب و خاک و جلوگیری از پر شدن مخازن سدها از رسوبات موجب حفظ و بهبود اکوسیستم های مرتعی می شود.

وی با بیان اینکه امسال ۱۳ هزار و ۲۳۱ هکتار پروژه های احیایی در سطح مراتع استان تهران اجرایی خواهد شد اظهار داشت: با اجرای این پروژه ها شاهد ایجاد اشتغال بیش از ۳ هزار شغل به صورت مستقیم و بیش از ۲۲ هزار شغل بصورت غیر مستقیم خواهیم بود.

حقانی تصریح کرد: با هدف مقابله با پدیده بیابان‌زایی و کاهش آثار زیانبار گرد و غبار قرار است در طول برنامه ششم توسعه ۴۳ هزار و ۷۹۱ هکتار عملیات بیابانزدائی در قالب پروژه های نهال‌کاری، مدیریت روانآب توأم با بذرکاری، مدیریت جنگل دست کاشت مناطق بیابانی و مراقبت و آبیاری در شهرستان های ملارد، ورامین و ری به مرحله اجرا درآید که امسال عملیات بیابانزدائی در سطح ۴ هزار و ۹۹۷ هکتار اجرائی می شود.

استان تهران دارای بیش از ۹۱۹ هزار هکتار عرصه های مرتعی است و وسعت اراضی بیابانی استان حدود ۱۰۵ هزار هکتار است که تاکنون بیش از ۲۰ هزار هکتار آن زیر پوشش عملیات بیابان‌زدایی و تثبیت شن های روان قرار گرفته است.