به گزارش اگری پرس به نقل از تسنیم؛ صدرالدین نیاورانی در مصاحبه با رادیو گفت و گو اظهار داشت: مسئله ای که کاملا روشن به نظر می رسد این است که هیچگونه رقابتی بین میوه ی ایرانی و خارجی وجود ندارد و تنها زمانی قاچاق روی می دهد که نوع خاصی از میوه (نظیر آلو)در داخل کشور موجود نباشد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تصریح کرد: علت عمده ی قاچاق میوه،نیاز داخلی نمی تواند باشد زیرا قاچاق، گاهی در مورد میوه های خارج فصل صورت می گیرد که در این خصوص با تغییر تعرفه و اصلاح قوانین واردات قابل کنترل نیست.
نیاورانی با اذعان به اینکه در مورد برخی میوه ها مشکل تعرفه وجود دارد خاطر نشان کرد: در این موارد می بایست تعرفه اصلاح شود و وارداتش هیچ مشکلی ندارد اما واردات میوه هایی نظیر گلابی امریکایی هیچ ضرورتی ندارد بلکه لازم است جلوی مبادی ورودی آنها را گرفت.
همچنین سید رضا نورانی،ریاست اتحادیه ی صادرات و واردات میوه نیز در این خصوص،پدیده ی شوم قاچاق را منحصر به حوزه ی میوه ندانست و افزود: سالهاست که در همه ی عرصه ها با پدیده ی قاچاق روبرو هستیم و در رابطه با حوزه ی میوه باید گفت چشمک زدن میوه های خارجی در بازار،مصرف کننده را برای خرید تحریک کرده است.
وی نیاز بازار را عامل قاچاق تعریف و تصریح کرد: پدیده ی قاچاق اولا باعث می شود عوارض دولتی پرداخت نشود و دوما عامل اصلی ورود آفات ناخواسته به کشور نیز هست.
ریاست اتحادیه ی صادرات و واردات میوه، انبه،موز و آناناس را میوه های گرمسیری مجاز برای واردات معرفی و خاطر نشان کرد: در مورد اینگونه میوه ها هیچگونه قاچاقی صورت نمی گیرد زیرا تولید داخلی نداریم.
نورانی، در پایان سخنان خود مسئولین را به تسهیل در قوانین این حوزه فراخواند و چاره را در چگونگی تدوین قوانین موجود تعریف کرد تا بدین وسیله هم سود عوارض دولت پرداخت شود و هم نظارت کافی بر روی سلامت صورت گیرد.