به گزارش اگری پرس به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان طبق آمار منتشر شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران در ۹ ماه منتهی به آذر ماه امسال یک تن دانه كنجد از کشور صادر شده است.
ارزش دلاری این میزان صادرات ۱۵۷۷ و ارزش ریالی آن ۴۸۹۰۷۵۹۱ بوده است.

ماه کشورطرف معامله وزن(ک.گ) ارزش ریالی ارزش دلاری
۲ عراق ۱۹۸ ۷۲۱۷۸۲۶ ۲۳۸
۶ عراق ۱۱۱۶ ۴۱۶۸۹۷۶۵ ۱۳۳۹