به گزارش اگری پرس,

احمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به آخرین وضعیت خرید توافقی شیر خام اظهار داشت: روزانه به طور میانگین ۸۵۰ تن شیر با متوسط قیمت هزار و ۲۷۰ تومان از استان های اصلی تولید خریداری می شود.

وی با اشاره به اینکه ۵۰ درصد مطالبات دامداران باقی مانده است، افزود: علی رغم مصوبه ۲۰۰ میلیارد تومانی مشوق صادراتی که ۵۰ میلیارد تومان آن به سازمان تعاون روستایی برای پرداخت مطالبات دامداران اختصاص دارد، اما تا کنون بودجه ای در اختیارسازمان و کارخانه های لبنی قرار نگرفته  که انتظار می رود هر چه سریع تر این بودجه تخصیص یابد چرا که در صورت ادامه این روند این طرح به شکست می انجامد.
مقدسی ادامه داد: عدم تخصیص بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه منجر به شکست طرح خرید توافقی خواهد شد چرا که دامداران برای امرار معاش و هزینه های تولید مجبورند که شیر خام خود را به هر قیمتی به فروش رسانند.
رئیس انجمن صنفی گاوداران با اشاره به مزایای خرید توافقی شیر خام عنوان کرد: با اجرای طرح خرید توافقی، شیر مازاد دامداران از بازار جمع آوری شد  که در صورت عدم اجرای این طرح دامداران زیادی از صحنه تولید خارج می شدند از این رو برای استمرار خرید توافقی لازم است که مشوق صادراتی به کارخانه های لبنی اختصاص یابد تا شیرهای جمع آوری شده مجددا به بازار عرضه نشود.