به گزارش اگری پرس به نقل از خبرنگاران تسنیم«پویا»؛ بر اساس بخشنامه وزارت صنعت، ضوابط اجرایی صادرات گیاهان دارویی و صنعتی در سال ۹۵ مشخص شده است.  بر این اساس گیاهان دارویی و صنعتی در سه طبقه اقلام غیر مجاز صادراتی، اقلام مجاز مشروط و اقلام زراعی و گلخانه‌ای دسته بندی شده‌اند.