به گزارش اگری پرس؛

گودرز خردادپور در مصاحبه با رادیو افزود: این ضریب در سال گذشته ۲۷ درصد بوده که امسال به دلیل وقوع خشکسالی به ۲۲ درصد کاهش یافته است.

وی ادامه داد: ضریب خود اتکایی چای کشور را در قالب دوبرنامه پنج ساله توسعه با تکیه بر افزایش محصول در واحد سطح، احیای باغات متروکه، بهزراعی، تغذیه و هرس مناسب بوته های چای و تجهیز باغات به آبیاری مدرن می توان تا ۵۰ درصد ارتقا بخشید.

معاون بازار یابی و تنظیم بازارسازمان چای کشور میزان مصرف فعلی چای در ایران را ۱۰۵ تا ۱۱۰ هزار تن اعلام کرد و گفت: این حجم تا ۱۰ سال آینده با توجه به افزایش جمعیت در مملکت به ۱۲۰ هزار تن در سال خواهد رسید.

وی افزود: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته پیش بینی می شود طی دو برنامه توسعه پنج ساله ششم و هفتم توسعه ۵۰ درصد چای مورد نیاز در داخل تولید شود.

خردادپور اظهارداشت: دستیابی به این عدد دور از انتظار نیست چرا بیش از ۷۵ هزار تن چای طی سنوات گذشته در کشور تولید شده است.

وی ضمن اشاره به این جمله که معضل چای سنواتی با احیای سازمان چای طی سال ۱۳۸۹ در کشور منتفی شده است، گفت: خوشبختانه از زمان احیای مجدد این سازمان تاکنون هیچ گونه محصولی در انبارها دپو نشده است.

معاون بازار یابی و تنظیم بازارسازمان چای کشور افزود: با توجه به تولید چای کیفی در مملکت این محصول دیگر روی دست کشاورزان و کارخانه داران نمی ماند تامشمول چای سنواتی شود.

وی از تولید ۲۴ هزار و ۳۰۰ تن چای خشک طی سال جاری در کشور خبرداد و اظهارداشت: از این میزان تولید تاکنون ۴۰ درصد به فروش رفته و ۶۰ درصد بقیه نیز تا شش ماه آینده به بازار مصرف عرضه خواهد شد.

خردادپور یادآورشد: پارسال نیز ۳۱ هزار و ۴۰۰ تن چای خشک در کشور تولید و تمامی این میزان محصول به بازار مصرف عرضه گردید.