به گزارش اگری پرس؛

مهدی خانمحمدی در نشست خبری  نشست خبری یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت آرد و نان در ارتباط با  سهم نان‌های صنعتی در سبد مردم گفت: بدون شک بخش عمده مصرف نان در کشورمان مربوط به نان‌های سنتی است اما پژوهشکده یا مرکز آماری نداریم که بتواند آمار دقیقی در این خصوص ارائه دهد.

وی افزود: بر اساس برآورد گندم ورودی به کارخانه‌های تولید نان ۱۴ درصد نان کشور مربوط به نان‌های حجیم صنعتی است اما این روند در شمال تهران ۵۵ درصد اما میانگین کشوری آن همان ۱۴ درصد است.

رئیس اتحادیه نان صنعتی گفت: بر اساس برنامه‌ قرار بر این بوده که ۴۰ درصد نان کشور به صورت صنعتی تولید شود اما اجرای این مصوبات به درستی توسط دولت صورت نگرفته است.

وی افزود: در مقطعی نیز ۳۴ واحد تولید نان صنعتی در کشور ایجاد شد اما به دلیل عدم وجود برنامه‌ریزی مناسب تنها یک یا دو مورد از این واحدها با حجم کم در حال تولید است و ۵۰۰ میلیون یورو از سرمایه کشور در آن شرایط از بین رفت.