به گزارش اگری پرس به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در ۱۱ ماه منتهی به بهمن ماه امسال بیش از ۸۳۴ کیلوگرم خاويار از کشور صادر شده است.

ارزش دلاری این میزان صادرات ۱۸۱۰۷۸۰ و ارزش ریالی آن  ۵۶۲۴۸۵۲۹۶۶۲  بوده است.

ماه کشورطرف معامله وزن(ک.گ) ارزش ریالی ارزش دلاری
۱ امارات متحده عربي ۳۳ ۲۲۲۰۶۷۱۲۵۰ ۷۳۳۵۰
۱ انگلستان ۳۰ ۲۰۲۳۱۲۶۸۷۵ ۶۶۸۲۵
۱ قطر ۲ ۱۵۴۴۵۳۵۰۰ ۵۱۰۰
۲ انگلستان ۱۳ ۹۹۸۳۳۰۳۵۵ ۳۲۸۹۵
۲ ايتاليا ۵ ۳۵۴۴۴۵۹۷۱ ۱۱۶۷۹
۳ آلمان ۳۸ ۱۷۸۳۴۲۱۰۱۰ ۵۸۵۹۰
۳ اسپانيا ۲۲ ۱۷۰۲۴۹۰۶۷۰ ۵۵۸۴۵
۳ امارات متحده عربي ۱۸ ۸۶۳۴۰۲۲۳۵ ۲۸۳۶۵
۳ انگلستان ۲۵ ۱۹۵۹۰۳۰۳۶۰ ۶۴۲۶۰
۴ آلمان ۳۶ ۲۸۵۷۰۱۸۷۲۵ ۹۲۵۶۵
۴ ايتاليا ۱۱ ۸۲۱۴۷۰۷۱۰ ۲۶۹۰۷
۴ بلژيك ۹ ۶۹۲۴۹۷۸۹۰ ۲۲۴۹۱
۴ فرانسه ۵۵ ۴۳۴۰۲۸۱۵۶۰ ۱۴۰۹۶۴
۴ مالزي ۱ ۳۰۸۶۵۰۰۰ ۱۰۰۰
۴ هنگ كنگ ۱۱ ۸۴۷۹۵۶۶۰۰ ۲۷۵۴۰
۵ آلمان ۳۵ ۲۷۲۱۸۵۳۱۷۰ ۸۷۹۷۵
۵ امارات متحده عربي ۲۲ ۱۷۳۶۷۴۳۸۰۰ ۵۶۱۰۰
۵ انگلستان ۴۵ ۳۵۵۲۴۳۰۵۰۰ ۱۱۴۷۵۰
۵ ايتاليا ۱۲ ۹۸۸۰۵۵۲۴۵ ۳۱۸۲۷
۵ سوئيس ۱۱ ۸۶۲۶۹۰۳۷۳ ۲۷۹۱۰
۶ اسپانيا ۴۷ ۳۷۴۵۶۷۲۰۵۰ ۱۱۹۸۵۰
۶ امارات متحده عربي ۱۵ ۱۱۵۶۸۳۶۸۲۵ ۳۶۹۷۵
۶ انگلستان ۳۲ ۲۵۲۱۱۰۶۴۶۰ ۸۰۵۸۰
۶ ايتاليا ۲۰ ۱۵۸۲۲۶۷۵۰۸ ۵۰۶۲۸
۶ بلژيك ۱۷ ۱۳۵۶۲۹۱۴۵۰ ۴۳۳۵۰
۶ سوئيس ۵ ۲۲۰۶۶۵۶۱۱ ۷۰۳۹
۶ كانادا ۹ ۷۰۲۷۶۳۸۷۸ ۲۲۶۱۸
۷ امارات متحده عربي ۲۱ ۱۶۳۹۹۱۶۱۸۲ ۵۲۰۳۳
۷ انگلستان ۶ ۴۴۹۵۴۰۸۳۹ ۱۴۲۴۲
۷ هنگ كنگ ۷ ۵۳۵۲۶۳۴۸۸ ۱۶۹۵۸
۸ امارات متحده عربي ۳۷ ۲۹۶۷۸۵۹۴۴۰ ۹۳۴۷۰
۸ انگلستان ۸۲ ۶۶۴۸۷۵۳ ۲۰۹
۸ بلژيك ۲۲ ۱۸۰۸۱۳۶۴۰۵ ۵۶۸۶۵
۸ فرانسه ۱۲ ۹۸۳۹۴۵۳۷۲ ۳۰۸۸۱
۸ قطر ۲ ۱۶۳۳۸۸۷۰۰ ۵۱۰۰
۸ لوگزامبورگ ۳۳ ۲۶۳۱۴۴۷۰۰۰ ۸۲۸۷۵
۹ آلمان ۱۱ ۴۲۸۲۸۳۵۴۰ ۱۳۲۹۰
۱۰ ژاپن ۱ ۸۲۵۴۰۹۵۰ ۲۵۵۰
۱۰ ايتاليا ۱۰ ۸۳۱۷۰۶۳۳۲ ۲۵۸۰۹
۱۰ سوئيس ۲ ۱۹۸۰۹۸۲۸۰ ۶۱۲۰
۱۱ ايالات متحده آمريكا ۸ ۶۶۰۱۸۴۸۰۰ ۲۰۴۰۰
۱۱ جمهوري كره ۱ ۶۴۷۳۰۰۰۰ ۲۰۰۰

انتهای پیام/