به گزارش اگری پرس به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ، بر اساس آمار گمرک در ۹ ماه منتهی به آذر ماه سال جاری قریب به ۹۷۴ تن  شيرينی (همچنين  شکلات  سفيد) ,بدون  کاکائو  به ارزش دلاری     ۹۸۷۸۵۴  و ارزش ریالی  ۲۹۹۸۹۹۱۸۴۳۶  وارد کشور شده است.
کشور ترکیه  با صادر کردن  بیش از ۴۵۴  تن   شيرينی (همچنين  شکلات  سفيد) ,بدون  کاکائو    به ارزش دلاری   ۴۷۳۱۶۳   و ارزش ریالی   ۱۴۳۶۹۰۱۷۷۴۱  در رتبه اول و پس از آن  اوکراین  با صادرات  بیش از  ۲۰۹ تن هویه  به  کشور با ارزش دلاری    ۲۰۹۴۷۵  و ارزش ریالی  ۶۳۵۰۰۳۹۸۳۰  در رده دوم قرار دارد.

ماه کشورطرف معامله وزن(ک.گ) ارزش ریالی ارزش دلاری
۱ اوكراين ۴۱۸۴۵ ۱۲۶۶۲۲۹۷۰۰ ۴۱۸۴۵
۱ بلژيك ۴۲۰ ۵۴۷۷۳۹۴۲ ۱۸۱۴
۱ ترکيه ۲۲۲۰۶ ۶۷۰۴۷۳۰۰۴ ۲۲۲۰۶
۲ آلمان ۱۷۵۵۶ ۷۹۴۸۴۹۶۵۶ ۲۶۲۰۹
۲ اوكراين ۸۳۶۸۲ ۲۵۳۴۳۰۹۳۷۰ ۸۳۶۸۲
۲ ايتاليا ۴۷۲۶ ۱۶۱۹۰۳۳۰۸ ۵۳۴۲
۲ ترکيه ۸۴۹۱۰ ۲۵۷۳۴۰۲۶۹۴ ۸۴۹۱۰
۳ اسپانيا ۷۸۸۲۳ ۲۶۷۱۲۳۲۶۴۷ ۸۷۶۳۸
۳ اوكراين ۸۳۹۴۸ ۲۵۴۹۵۰۰۷۶۰ ۸۳۹۴۸
۳ بلژيك ۳۲۰۰ ۴۳۳۶۱۳۴۶۶ ۱۴۳۱۰
۳ ترکيه ۲۰۶۲۰۷ ۶۸۹۵۴۴۴۳۹۱ ۲۲۷۰۴۶
۳ ترکيه ۹۷۱۳۵ ۲۸۹۴۲۲۸۴۱۰ ۹۴۹۵۵
۳ ترکيه ۲۴۲۰۴ ۷۳۳۲۸۴۳۸۴ ۲۴۲۰۴
۳ هند ۲۰۰۰۰۰ ۴۷۸۸۰۰۰۰۰۰ ۱۵۷۸۷۹
۴ آلمان ۵۳۲۳ ۳۶۶۴۸۷۸۴۶ ۱۲۰۲۴
۴ ترکيه ۱۹۹۱۵ ۶۰۲۱۸۴۸۵۸ ۱۹۸۴۲