به گزارش اگری پرس؛
دکتر لیم لی چینگ، محقق ارشد و هماهنگ‌کننده ایمنی زیستی و برنامه کشاورزی پایدار، شبکه جهان سوم در همایش امنیت غذایی اظهار کرد: تعدادی معدود در دنیا تصمیم می‌گیرند که تعداد زیادی از مردم جهان چه چیزی بخورند.
وی افزود: بر اساس پروتکل کارتاهنا، سمن‌ها و مردم باید بدانند چرا و چگونه در بحث امنیت غذایی مشارکت کنند.
هماهنگ‌کننده ایمنی زیستی و برنامه کشاورزی پایدار، شبکه جهان سوم متذکر شد: هنوز شهروندان اطلاعات درست و کاملی در مورد محصولات تراریخته ندارند و به همین دلیل هنوز حساسیت عمومی کافی در این زمینه ایجاد نشده است.
لی چینگ خاطرنشان کرد: تضاد منافع شرکتهای تولید‌کننده و وارد‌کننده باعث شده تا چرخه اطلاعات آزاد برای شناخت واقعیات محصولات دستکاری شده ژنتیکی شکل نگیرد.
وی یادآور شد: برچسب‌گذاری محصولات تراریخته حلقه اول آگاه‌سازی عمومی است و در گام دوم مردم باید امکان دستیابی به مطالعات مستقل را نیز داشته باشند.
هماهنگ‌کننده ایمنی زیستی و برنامه کشاورزی پایدار، شبکه جهان سوم  تصریح کرد: در تجربه‌ای موفق از مشارکت عمومی، وزیر محیط زیست هند با اشتراک نتایج مطالعات این حوزه برای محققان، کارشناسان و سمن‌ها سبب شد تا مصرف بادمجان تراریخته در این کشور متوقف شود.
منبع:تسنیم