به گزارش اگری پرس، کاوه زرگران رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص سیاست بازار در ازای بازار اظهار داشت: اجرای این سیاست از سوی وزارت جهاد کشاورزی در کوتاه مدت اثرات مطلوبی به همراه خواهد داشت، همانگونه که در سیاست واردات موز در ازای صادرات سیب با افزایش صادرات این محصول روبرو شدیم.

وی با بیان اینکه صادرات برخی محصولات کشاورزی باید به صورت ریشه ای حل شود، افزود: با وجود مازاد تولید برخی محصولات برنامه ریزی باید به گونه ای صورت گیرد که به جای سیاست بازار در ازای بازار این محصولات خود پتانسیل صادرات را دارا شوند.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی در پاسخ به این سوال که اجرای این طرح افزایش قیمت را به همراه خواهد داشت، تصریح کرد: با وجود کنترل و نظارت وزارتخانه بعید است که این امر اتفاق بیفتد.
 سیاست بازار در ازای بازار با اما و اگرهایی همراه است
همچنین مجتبی شادلونائب رئیس اتحادیه باغداران گفت: سیاست بازار در ازای بازار درخصوص صادرات پرتقال در ازای واردات نارنگی با اما و اگرهایی روبرو است، چرا که امکان صادرات این محصول به نقاط دور دست امکان پذیر نیست.
وی افزود: با توجه به قیمت مناسب تولید مرکبات باید امتیاز دیگری برای صادرات مرکبات در نظر گرفته می شد چرا که  واردات نارنگی می تواند  تهدیدی برای تولید مرکبات داخل به لحاظ ورود آفات و بیماری ها باشد.
شادلو ادامه داد: با اتخاذ چنین سیاستی در زمان ممنوعیت واردات امکان عرضه نارنگی وارداتی به بازار با بهانه تراشی های مختلف همچون ذخیره آن در انبارها،ثبت سفارش از گذشته و…وجود دارد که می تواند در بازار داخل تشنج های را ایجاد نماید.
نائب رئیس اتحادیه باغداران با اشاره به اینکه صادرات سیب در ازای واردات تعادل بخشی بازار داخل را به همراه داشت، بیان کرد: گرچه اتخاذ چنین سیاستی در ابتدا تنظیم بازار داخل را به همراه داشت، اما به سبب تبصره افزایش  ۲۶ درصدی واردات موز در صورت نبودصادرات سیب، اصل این قانون را خدشه دار کرد چرا که در استای حفظ منافع تولیدکننده و مصرف کننده تنها باید صادرات سیب در ازای واردات موز عملیاتی می شد.