به گزارش اگری پرس؛

طبق آمار منتشر شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران در ۹ ماه منتهی به آذر ماه امسال بیش از ۹ تن سقز از کشور صادر شده است.

ارزش دلاری این میزان صادرات ۲۱۵۵۸۰ و ارزش ریالی آن  ۶۶۲۰۵۴۱۶۶۰  بوده است.

ماه کشورطرف معامله وزن(ک.گ) ارزش ریالی ارزش دلاری
۱ امارات متحده عربي ۵۶۱۶ ۴۲۵۲۰۱۴۰۰۰ ۱۴۰۴۰۰
۵ جمهوري عربي سوريه ۳۶۰ ۲۷۹۴۰۵۰۰ ۹۰۰
۶ عراق ۲۲۷۴ ۱۴۲۲۹۳۲۷۶۰ ۴۵۴۸۰
۸ اردن ۱۴۴۰ ۹۱۷۶۵۴۴۰۰ ۲۸۸۰۰