به گزارش اگری پرس به نقل از  پرستوها، سید جمال مدرسی مدیرکل دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در مشهد اظهار داشت: آیین‌نامه‌های جدیدی برای مناطق ویژه اقتصادی و ورود موقت به دولت پیشنهادشده است و سعی بر این است ممنوعیت ورود کالاها با افزایش تعرفه‌های واردات جایگزین شود.

وی تصریح کرد: در وزارت کشاورزی سعی داریم دو هدف خاص بخش کشاورزی ازجمله ایجاد پیوستگی در تولید و تأمین محصولات موردنیاز با اولویت تولید داخل که شاخصه‌های کیفی و رقابت‌پذیری را دنبال کنیم.

وی افزود: با توجه به سیاست‌های جدید برای افزایش توسعه صادرات که خراسان رضوی به‌عنوان یکی از قطب‌های صادراتی در آن سهیم است تسهیل صادرات به همراه مؤلفه‌های موردنیاز بازار یک از برنامه‌های مهم وزارت جهاد کشاورزی است.

مدرسی ادامه داد: در دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی سعی بر این است ضمن تحقق اهداف کمی و اجرایی رویکردهای تولیدی بازار صادراتی تقاضامحور مرود توجه قرار گیرد تا محصولات در انبارها انباشت نشود.

مدیرکل دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: تاکنون ۷۵ میلیارد تومان صادرات به حجم ۱۱۵ میلیون تن در حوزه محصولات کشاورزی انجام‌شده است که با ادامه سیاست‌های جدی روند افزایشی را خواهیم داشت.

وی با  اشاره بر مشوق‌های صادراتی در وزارت جهاد کشاورزی، افزود : سیاست‌های جدیدی ازجمله واردات درازای صادرات محصولات تعیین‌شده در وزارت جهاد کشاورزی دنبال می‌شود به‌طور مثال برای واردات موز واردکننده می‌تواند برای تخفیف در تعرفه ۱٫۵ برابر سیب صادر کند.

مدرسی تأکید کرد: تاکنون ۶۰ درصد از مجوزهای موجود در راستای بهبود فضای کسب‌وکار در طی ۲٫۵ سال گذشته حذف‌شده است.