به گزارش اگری پرس به نقل از ایرنا، محمود حجتی شامگاه چهارشنبه در مراسم گشایش یک واحد سردخانه صنعتی در مشکین دشت استان البرز افزود: دولت برای جذب و ایجاد شغل در بخش کشاورزی سرمایه گذاری حمایت خواهد کرد.
وی بیان داشت: با تمام توان از سرمایه گذاران وفعالان بخش کشاورزی حمایت می کنیم.
حجتی با بیان اینکه دولت تدبیر امید به دنبال حمایت همه جانبه ازبخش کشاورزی ازمزرعه تا سفره خانوار است، اظهار داشت: بخش کشاورزی مشکلات زیادی دارد.
وی افزود: اگرکشاورزان ما توان مالی خوبی داشته باشند به طورحتم پیشرفت چشمگیری در این زمینه خواهند داشت.
وزیرجهاد کشاورزی گفت: بخشی زیادی ازهزینه های کشاورزان درگیر ودار بخش اداری از بین می رود و این امر نیازمند راهکارمناسب است .
حجتی اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی تدابیرخوبی درزمینه خدمت رسانی به کشاورزان اتخاذ کرده است.
وی افزود: باید ازکشاورزان و بهره برداران در بخش های تعاونی و خصوصی حمایت شود.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به نوپا بودن شهرستان فردیس گفت: این شهرستان ازمشکلات فراوانی رنج می برد ضمن اینکه ازتوان بومی وپتانسیل های زیادی برخورداراست که نیازمند حمایت دولت و بخش خصوصی است.
مدیرجهادکشاورزی شهرستان فردیس به بیان مشخصات سردخانه راه اندازی شده دراین شهرستان پرداخت و گفت: این سردخانه در زمینی به مساحت ۴ هکتار و با زیربنای یک هکتار با ظرفیت ۱۵هزار تن میوه در سال راه اندازی شده است.
نصرت اله صالحی مهر افزود: برای احداث این سردخانه ۱۷۰ میلیارد ریال توسط بخش خصوصی و حمایت دولت هزینه شده است.
وی اظهار داشت: در این سردخانه برای ۴۰ نفربه طورمستقیم و ۲۰۰ نفرغیر مستقیم اشتغال ایجاد شده است.