به گزارش اگری پرس به نقل از خبرگزاری تسنیم، دکتر سید حسن هاشمی در حاشیه بازدید از بیمارستان رازی ماهنشان ضمن دروغ خواندن آنچه به‌نقل از وی در مورد روغن پالم منعکس شده است، اظهار داشت: اینکه مصرف روغن پالم را کاهش دادیم و از لبنیات حذف کردیم جای تشکر دارد ولی هیچ انسان عاقلی این جمله را که “به‌طور کلی روغن پالم مضر است” نخواهد گفت.

وزیر بهداشت تصریح کرد: بیشترین روغنی که به کشور ما وارد می‌شد، روغن پالم و از نوع نامرغوب آن بوده است. روغن پالم انواع مختلفی دارد و بعضی از انواع آن، روغن  خوب و در عین حال بسیار گران و بعضی نامرغوب و مضر است.

به گزارش وزارت بهداشت ــ هاشمی اضافه کرد: بارها  گفته شد زیاده‌روی در مصرف هر نوع روغن از جمله روغن پالم مضر است و آنچه مورد تأکید وزارت بهداشت است حذف روغن پالم از لبنیات و کاهش واردات، به‌ویژه نوع نامرغوب آن بود که تحقق پیدا کرد.

وزیر بهداشت ضمن انتقاد از قول‌های نادرستی که به‌نقل از وی در مورد روغن پالم منعکس می‌شود، گفت: تصور می‌کردم که در ایام محرم دروغ نگویند ولی ظاهراً برای اصلاح شدن زمان نیاز است.