به گزارش اگری پرس؛

تعدادی از تولیدکنندگان اسب ترکمان امروز با تجمع مقابل ساختمان اصلی وزارت جهاد کشاورزی در خیابان طالقانی تهران، درباره آنچه عدم انجام آزمایش‌های مطمئن برای واردات اسب خواندند، با آوردن اسب‌های خود در خیابان و مقابل درب ساختمان اصلی جهاد کشاورزی اعتراض کردند.

یکی از تولیدکنندگان  با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی متولی صدور سوار نامه‌های اسب در کشورمان است می‌گوید: چرا وزارت جهاد کشاورزی خود نظارت نمی‌کند و همه مسئولیت‌های را به فدراسیون سوارکاری سپرده است که آزمایش‌های مطمئنی انجام نمی‌دهد.

وی می‌افزاید: ما اعتراض داریم که چرا این اسب‌های دوخون وارداتی و ناپاک واردمی‌شود که عامل خراب کننده خون پاک  اسب ترکمن هستند.

یکی دیگر از  تولیدکنندگان اسب ترکمن‌صحرا با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی موضوع اسب را در اولویت کارهای قرار نمی‌دهد، به همین منظور مسئولیت این بخش  را به فدراسیون سوار کاری سپرده است می‌گوید: هفته گذشته در اتفاق ناراحت‌کننده اسب‌هایی که DNA  آنها در آمریکا رد شده بود، مجوز واردات به کشورمان گرفتند. این اسب‌ها خون‌های فرنگی دارند و عاملی برای تخریب نژادهای اسب ما است.

وی می افزاید: امروز توانستیم با رکنی معاون وزیر جهاد کشاورزی و ملاصالحی مدیرکل مرکزاصلاح نژاددام و بهبود تولیدات دامی دیداری داشته باشیم و قرار شد، هیئتی تشکل شود و فردی به نمایندگی از تولید کنندگان راستی آزمایی و نظارت لازم را درباره  آزمایش‌های اسب های وارداتی داشته باشند.

انتهای پیام/