عزیزالله شهیدی فر افزود: بر اساس آمار هواشناسی و آب منطقه ای مازندران ،سال زراعی گذشته سال پرآبی بوده است و کشاورزان کمتر مشکل تامین آب برای زراعت داشته اند.
بر اساس آمار هواشناسی ، در سال زراعی (۹۴-۹۵) ۷۹۲ میلیمتر باران در مازندران باریده که به نسبت مشابه سال زراعی گذشته هشت درصد بیشتر بوده است.
مازندران دارای ۲سد بزرگ شهید رجایی و البرز و هشت سد کوچک با ظرفیت ۳۲۴ میلیون مترمکعب است که سال زراعی گذشته به طور میانگین ۸۵ درصد ظرفیت شان پر شده بود.
معاون جهاد کشاورزی مازندران در عین حال به اهمیت تامین آب برای برنجکاری به عنوان محصولی که بیشترین اب را نیاز دارد اشاره کرد و ادامه داد: هر چند بارندگی های به هنگام سال زراعی گذشته ، درشخم زنی ، آماده سازی و آب تخت کردن زمین های شالیزاری موثر بوده است، اما شماری از کشاورزان در مناطقی از استان برای جبران کمبود آب سطحی از آب چاه های کشاورزی استفاده کردند.
شهیدی فر با اشاره به اینکه در سال آبی ۹۴-۹۵،حدود ۳۰۰میلیون متر مکعب آب از طریق آببندان های مازندران نیز برای مصارف کشاورزی استفاده شده است، ادامه داد: ۸۰۰ قطعه آببندان با ظرفیت ۳۵۰ میلیون متر مکعب هم در مازندران وجود دارد که از مهم ترین منابع تامین آب شالیزارهای استان است.
مازندران ۲۱۰هزار هکتار زمین شالیزاری دارد که سالانه با تولید بیش از ۹۵۰هزار تن انواع برنج ، حدود ۴۲درصد برنج مورد نیاز کشور را تامین می کند.
معاون جهاد کشاورزی مازندران به اهمیت ساخت ۲ سد بزرگ و مهم هراز و گلورد برای جلوگیری از به هرز رفتن آب های سطحی و جبران کمبود آب اشاره کرد و گفت: با ساخت این ۲ سد مشکلات کمبود آب زمین های ۱۱۰هزار هکتاری دشت هراز( آمل ، بابل ، محمودآباد، فریدونکنار ، بابلسر ) و ۵۴هزار هکتاری دشت شرق استان ( نکا، بهشهر و گلوگاه ) بر طرف می شود.
حجم بارندگی سالانه در مازندران ۱۵ میلیارد متر مکعب برآورد می شود که حدود ۹ میلیارد متر مکعب آن طبق آمارهای رسمی شرکت آب منطقه ای و هواشناسی تبخیر می شود و تنها حدود ۶ میلیارد متر مکعب آن در دسترس قرار می گیرد که از این میزان چهار میلیارد متر مکعب آب های سطحی است.
شهیدی فر به اهمیت اجرای طرح زهکشی ، تسطیح ،تجهیز و نوسازی زمین های کشاورزی استان مازندران اشاره کرد و گفت: هنوز حدود ۱۰۰هزار هکتاراز زمین های پایین دست به دلیل نداشتن زهکش،در۶ ماهه دوم سال غرقاب و شرایط برای کشت محصولات پاییزه مناسب نیست.
معاون جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به اینکه ۵۰ درصد زمین‌های کشاورزی مازندران به کشت محصولات پاییزه اختصاص دارد، گفت :با انجام زهکشی ، تسطیح ، نوسازی و حمایت از کشت پاییزه به دلیل عدم نیاز به منابع آبی می‌توان وضعیت تولیدات محصولات کشاورزی را بهبود بخشید.
برنج،گلزا ، گندم،جو، سویا، ذرت، نباتات علوفه ای ، انواع سبزی و صیفی از مهمترین محصولات زراعی استان مازندران است.
از آنجاییکه تا ۹۰ درصد دانه های روغنی مورد نیاز کشور وارداتی است ، توجه به کشت دانه روغنی کلزا در زمین های شالیزاری استان های شمالی می تواند علاوه بر افزایش درآمد کشاورزان ، مانع خروج ارز کشور شود.
البته در سه سال اخیر با حمایت ویژه دولت یازدهم سطح زیر کشت دانه روغنی کلزا روندی رو به رشد دارد و طبق آخرین آمار تاکنون قرار داد کشت حدود ۱۴هزار هکتار دانه روغنی کلزا با کشاورزان استان در سال جاری منعقد شده است.
استان مازندران با داشتن بیش از ۳۰۰ هزار هکتار زمین کشاورزی و ۱۶۰ هزار هکتار باغ در تولید هفت نوع محصول رتبه اول و هشت نوع دیگر رتبه دوم و سوم کشور را دارد.