به گزارش اگری پرس به نقل از ایرنا از خانه ملت، محمد خدابخشی در تشریح نشست عصر یکشنبه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه اظهار داشت: ماده الحاقی یک لایحه برنامه ششم توسعه در این جلسه بررسی و در نهایت به تصویب رسید که به موجب آن دولت مکلف می شود برای افزایش توان پرداخت تسهیلات بانک کشاورزی بر اساس استانداردهای بین المللی، سرمایه بانک کشاورزی را افزایش دهد.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حقیقت ماده الحاقی یک این لایحه جهت حصول اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی و برای تامین امنیت غذایی و نیل به خود کفایی در محصولات اساسی زراعی، دامی و آبزی به میزان ۹۵ درصد در پایان برنامه ششم است.
وی ادامه داد: دولت موظف خواهد شد تا برای افزایش تولیدات کشاورزی به ویژه محصولات دارای مزیت صادراتی، رسیدن به تراز تجاری مثبت، تقویت و تکمیل زنجیره های تولید، توسعه صادرات و ارتقا بهره وری آب و خاک کشاورزی اقداماتی را جهت حصول به شاخص های کمی انجام دهد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه گفت: در بندهای این ماده الحاقی به مواردی چون توسعه کشاورزی حفاظتی، توسعه کشت نشایی، به زراعی و به نژادی، انجام به موقع خرید تضمینی، افزایش تولید محصولات راهبردی، مصرف مناسب سموم بهینه، سرمایه گذاری در امور تحقیقاتی، کشت محصولات ارگانیک، ممنوعیت تولید و واردات محصولات تراریخته، اخذ عوارض از چربی های وارداتی دارای اسید آمینه های اشباع، استقرار سامانه های بهداشتی در مراکز تولید و توزیع خام دارو، واکسیناسیون به موقع، اعطای کمک های فنی و اعتباری، حمایت از توسعه ظرفیت صادراتی اشاره شده است.