به گزارش اگری پرس؛ این گندمکار نمونه ملی با اظهار تاسف از عدم وجود نگاه واقع بینانه در تصمیم گیری های کلان بخش کشاورزی از سوی دولت تصریح کرد: بعید می دانم سال آینده خبری از خودکفایی گندم باشد؛ دولت مقصر است باید قیمت خرید تضمینی قبل از کاشت مشخص شود تا کشاورزان با انگیزه به سراغ کشت مورد نظرشان بروند. متاسفانه دولت ها می آیند و می روند و طرح ها پشت سرهم افتتاح می شود و کلنگش به زمین می خورد؛ اما دولتمردان می روند و  پشت سرشان را نگاه نمی کنند و این کشاورز است که تنها در بیابان سرگردان می شود.

وی درخصوص نرخ خرید تضمینی اظهار داشت: با توجه به هزینه های تولید و  زحمت فراوان برای تولید گندم انتظار ما این است قیمتی که برای گندم تعیین می شود متناسب با نرخ تورم باشد؛ کشاورزی ایران نیمه سنتی است نمی شود آن را با کشاورزی کشورهای پیشرفته مقایسه کرد، یک کشاورز ایرانی  بعد از۲۵ سال کار بر روی زمین کاملا فرسوده و بیمار می شود در حالیکه نه بیمه ایی دارد نه  پس اندازی برای دوران پیری.

شیخا بیگم قلعه در ادامه افزود: ما به خاطر تن ندادن به کارگری و کولبری این شغل را ادامه می دهیم وگرنه گندمی که کیلویی  ۱۳۰۰ تومان از ما می خرند اصلا سود معقولی برای ما ندارد ؛ این در حالی است که سود میلیاردی زحمت کشاورز با یک تلفن به جیب دلال می رود. این انصاف است قیمت گندم ۱۳۰۰ تومان باشد و پفک نمکی ۲۰۰۰ تومان؟!

وی با اشاره به کاهش ۵۵ درصدی بارندگی بیان داشت: کاهش بارندگی از یک طرف تاخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی از طرف دیگر، کشاورزان را برای کاشت گندم بی انگیزه کرده است. چرا گندمگار دیم یک هکتار زمین را برای یک میلیون وسیصد هزارتومان با زحمت فراوان زیر کشت ببرد؟ تازه این یک میلیون هم قرار است یکسال دیگر دستش را بگیرد! انگیزه ایی برای کاشت گندم باقی نمی ماند.

این گندمکار نمونه کشوری تعییت قیمت ۱۳۰۰ تومانی برای خرید گندم در سال گذشته را  متاثر از اهداف انتخاباتی دانست و افزود: دولت با پایین نگه داشتن قیمت خرید گندم می خواهد تورم را از جیب کشاورز کنترل کند؛ سال گذشته  ۵ ماه بعد از آغاز فصل کشت و نزدیک انتخابات آمدند با فشار بر قشرگندمکاران  نان مردم را تهیه کردند و گرنه  قیمت ۱۳۰۰ تومان به هیچ عنوان برای کشاورز توجیه اقتصادی نداشت.

به گزارش اگری پرس  تاخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی گندم از سوی دولت،عدم پرداخت مطالبات گندمکاران در موعد خرید بذر و آغاز فصل زراعی جدید و عدم تناسب نرخ خرید تضمینی با درصد تورم موجب کاهش ۲۰درصدی سطح زیرکشت این محصول در مقایسه با سال گذشته شده است و حفظ خودکفایی در تولید گندم را دور از انتظار کرده است.