به گزارش اگری پرس به نقل از نسیم؛ دولت یازدهم برای دستاوردسازی اقدامات ناکام خود در سال‌های اخیر، اعدادِ تولید محصولات کشاورزی را تغییر-کاهش- داد!به شکلی که آمار ۱۱۸ میلیون تنی محصولات کشاورزی با ۲۲ میلیون تن کاهش به ۹۷ میلیون تن رسیده است!

دولت یازدهم کم کم به آخرین روزهای فعالیت خود نزدیک می‌شود و بازار بررسی شاخص‌ها و آمارهای اقتصادی به جامانده از عملکرد دولتمردان تدبیر و امید در حال داغ شدن است.

یکی از شاخص‌هایی که دولتمردان یازدهم طی ماه‌های اخیر خیلی روی آن تاکید می‌کنند رشد بخش کشاورزی در سال‌های اخیر است. آنها مدعی‌اند با افزایش ۲۱ میلیون تنی تولید موادغذایی عملکرد بی‌نظیری از خود به جا گذاشتند و در تولید محصولات کشاورزی به عدد ۱۱۸ میلیون تن دست پیدا کرده‌اند. این در حالی است که بررسی برخی از آمارها و اسناد نشان می‌دهد که این عدد نه تنها یک رکورد در تولید محصولات کشاورزی به شمار نمی‌رود بلکه در واقع همان میزان تولیدی است که دولت قبل به دولت فعلی تحویل داده بود!

به عنوان مثال مجموع تولید محصولات کشاورزی در سال ۱۳۸۹ به میزان ۱۰۶٫۵ میلیون تن بوده که با امضای وزیر وقت جهاد کشاورزی به رئیس وقت بانک مرکزی رسما اعلام شده است.

میزان تولید در سال ۱۳۹۱ با امضای معاون برنامه ریزی و اقتصادی وقت وزارت کشاورزی به معاون اقتصادی بانک مرکزی ۱۱۸٫۵ میلیون تن اعلام شده است.

اما حالا با وجود این اسناد این سوال مطرح می‌شود که اصل ماجرا چیست؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم عبدالمهدی بخشنده معاون برنامه ریزی وزیر جهاد کشاورزی در اقدامی عجیب و بی‌سابقه طی نامه‌ای خطاب به بانک مرکزی و مرکز آمار خواستار تغییر در آمار تولید محصولات کشاورزی در دولتهای نهم و دهم شد، به شکلی که آمار ۱۱۸ میلیون تنی محصولات کشاورزی با ۲۲ میلیون تن کاهش به ۹۷ میلیون تن برسد.

به نظر می‌رسد این در خواست بخشنده که به دستور پاستور اتفاق افتاده است، به چند دلیل انجام گرفته است. دلیل اول تاثیر گذاری مستقیم افزایش تولید محصولات کشاورزی در رشد اقتصادی است، به شکلی که با کاهش آمار تولید محصولات کشاورزی آمار رشد اقتصادی دولت قبل بدتر جلوه داده می شود.

همچنین به نظر می‌رسد دولتمردان تدبیر و امید می‌دانستند که احتمالا ظرف مدت چهار سال توانایی دست یابی به آمار دولت گذشته در تولید محصولات کشاورزی را ندارند، بنابراین با کاهش آمار دولت قبل قصد داشتند که برای خودشان دستاوردی در این زمینه ایجاد کنند.

همچنین با نگاهی به آمار رشد اقتصادی ۱۱٫۶ درصدی اعلام شده توسط بانک مرکزی در می‌یابیم که بعد از بخش نفت، بخش کشاورزی بیشترین سهم را در این آمار داشته است، بنابراین دولتمردان با دستکاری آمار رشد اقتصادی در دولت گذشته توانستند نقش زیادی در افزایش رشد اقتصادی در دولت یازدهم ایفا کنند.

اما در خصوص این دستکاری آماری چند سوال هم مطرح می شود که پاسخ به آن‌ها می‌تواند نکات مهمی را در این زمینه مشخص کند. چگونه ممکن است که پس از اجرای طرح‌های آماری زراعت که هر ساله از سوی وزارت متبوع انجام می‌شود و نظارت مستمر مرکز آمار ایران از قبل از اجرای طرح تا تمامی مراحل اجرا و نیز پس از استخراج نتایج نهایی طرح آماری بر آن مترتب است، به یکباره با اعمال سیاستهای جناحی حدود ۲۲ میلیون تن را کاهش داده تا بتواند در طول چهار ساله دولت جدید افزایش مورد نظر خود را در آمارهای سالیانه کشاورزی لحاظ کنند؟

جایگاه آماری “مرکز آمار ایران” در تولید آمار بخش‌های مختلف تولیدی از جمله آمار کشاورزی کجاست؟
براساس اطلاعات آماری ۱۲ ساله وزارت جهاد کشاورزی طی سالهای ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۹۱ به طور متوسط میزان رشد سالیانه بین ۵ تا ۸ درصد را شاهد بوده‌ایم، بر این مبنا میزان تولیدات کشاورزی در سال ۱۳۹۵ بایستی بالغ بر ۱۴۰ میلیون تن باشد. چگونه ممکن است که عدد ۱۱۸ میلیون تن در سال ۱۳۹۵ اعلام شده باشد؟

باید دید دولتمردان و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی چه پاسخی نسبت به این مسئله دارند؟