به گزارش اگری پرس؛ فارغی دبیر اعضای محترم انجمن جوجه یک روزه با ارسال نامه‌ای به اعضای این انجن دستورالعمل کاهش مجدد سن کشتار گله مرغ مادر به ۶۴ هفته را ابلاغ کرد.

در این نامه درباره نگهداری گله‌های مرغ مادر مواردی درباره  سن صحیح نگهداری با توجه به مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۴ کار گروه برنامه‌ریزی تولید وزارت جهاد کشاورزی اعلام شده است. که در ذیل مطلب می توانید مشاهده کنید.

۱- سن عادی نگهداری گله‌ها با پایان مهر ماه به سن قبلی یعنی ۶۴ هفته تقلیل یابد.

۲- چنانچه واحدهایی تا پایان مرداد ماه عرضه جوجه در بورس کالا یا اتحادیه مرغداران گوشتی داشته باشند علاوه بر سن معمول فعلی (۶۶ هفته) به ازای هر ۵ درصد تحویل به اتحادیه یا عرضه در بورس می‌توانند یک هفته بیشتر اقدام به نگهداری گله نمایند. در غیر این صورت طبق مقررات سن حذف گله ۶۶ هفته خواهد بود.

۳- از ابتدای شهریور و ماه علاوه بر ۲۰ درصد سهمیه عرضه در بورس و ۲۰ درصد تحویل اتحادیه (جمعا ۴۰ درصد) مزارع مرغ مادر می‌توانند به ازای هر ۵ درصد بیشتر از رقم فوق یک هفته بیشتر (حداکثر تا سن ۷۰ هفته) اقدام به نگهداری گله نمایند.

در صورت انصراف مرغدارانی که حواله اتحادیه دریافت نموده‌اند یا عدم صدور حواله از سوی اتحادیه مرغداران نیز (با ارائه مستندات) مزارع مادر می‌توانند به ازاء هر ۵ درصد حواله صادره بیشتر از رقم ۴۰ درصد، یک هفته بیشتر اقدام به نگهداری گله خویش نمایند. در غیر این صورت طبق مقررات سن حذف گله ۶۶ هفته خواهد بود.

۴- با عنایت به افت بهای جوجه یک روزه و احتمال کندی بازار در بورس پیشنهاد می‌شود ضمن الزامی بودن عرضه ۲۰ درصد در شهریور ماه در بورس، موارد زیر رعایت گردد.

الف: قیمت پایه ۱۶۵۰۰ ریال با نوسان ۲۰ درصد خواهد بود.

ب: عرضه خاص حذف تا امکان معاملات بیشتر فراهم گردد.

ج: مرغداران مادر مشتریان خود را تشویق نمایند تا با افتتاح کد بورسی معاملات خود را تدریجا به روس انتقال دهند تا با افزایش تعداد متقاضی میزان معاملات در این بخش نیز رونق بیشتری پیدا کند.