به گزارش اگری پرس؛ منصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام زنده در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به  مزایای طرح شناسنامه دار شدن کشتار کنندگان و توزیع کنندگان گوشت اظهار داشت: گرچه با شناسنامه دار شدن کشتارکنندگان و توزیع کنندگان تا حدودی بازار ساماندهی می شود، اما عرضه گوشت براساس درجه بندی کیفیت با اما و اگرهایی همراه است.

وی با بیان اینکه ایراداتی  بر برچسب زدن قیمت گوشت وارد است، افزود: با توجه به آنکه مصرف کنندگان اطلاع کافی از  درجه بندی گوشت ندارند، لذا اجرای این امر تنها توجیه مناسبی برای گرانی است.
پوریان ادامه داد: با اجرای سیاست عرضه گوشت براساس کیفیت سودی عاید تولیدکننده و مصرف کننده نمی شود، حال جای سوال است که عرضه گوشت های وارداتی جزء کدامیک از درجه بندی های کیفی محسوب می شوند؟
رئیس شورای تامین کنندگان دام زنده تصریح کرد: از آنجا که درجه بندی گوشت در هیچ جای دنیا وجود ندارد  اتخاذ چنین سیاستی تاثیر مثبتی بر روند بازار نخواهد گذاشت.