به گزارش اگری پرس به نقل از مهر؛ بهزاد انگورج تقوی با انتقاد نسبت به بی‌مهری‌های متولیان در حوزه جنگل و تأکید بر اینکه اقتصاد جنگل با درآمد حاصل از جنگل محقق می‌شود اظهار داشت: کسانیکه نمی‌توانند در طرح جایگزین مبانی اقتصاد جنگل را بدون بهره‌برداری چوب بنویسند، زودتر بروند، زیرا جنگل تحمل سایه آن‌ها را در مدیریت خود ندارد و مردم نیز نمی‌توانند ندانم‌کاری آن‌ها را جبران کنند.

وی افزود: درهرحال بهره‌برداری تجاری جنگل تعطیل شد اما این تعطیلی با تعطیلی طرح‌های جنگلداری همراه شد و هیچ همراهی در تأمین اعتبار دولتی برای درآمد به ازای توقف بهره‌برداری دیده نشده است.

انگورج تقوی یادآور شد: بعضی‌ها تعمداً فریادهای جنگلبانان را نشنیدند اینک سخنان توهمی شنیده نمی‌شود و از روی سرخوردگی حتی به عدم همراهی دولت در تأمین اعتبار اذعان می‌کنند، درهرحال نتیجه آزمون خطای آن‌ها نیز به همان نحوی بود که جنگلبانان مجرب چکمه‌پوش و کارآزموده جنگل می‌گفتند.

معاون سابق جنگل سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور افزود: در این چهار سال از عمر دولت یازدهم و ۱۲ سال از خیز چندجانبه برای تعطیلی طرح جنگلداری در کانون صیانت جنگل، ناتوانایی آن‌ها برای نوشتن اقتصاد بدون بهره‌برداری چوبی جنگل عیان شده است و معلوم شد در اجرای برنامه صیانت به جنگل” خیانت” شده و برهم زدن برنامه طرح جنگلداری در دوران رکود اقتصادی نیز کار بسیار غلطی بوده است و اکنون باید در جهت تأدیه خسارات مختلف آماده باشند.

انگورج تقوی ادامه داد: دولت دوازدهم باید به رفع نگرانی معیشتی جامعه بپردازد و در جهت کاهش نرخ بیکاری، افزایش تولید داخلی و تحرک اقتصادی اقدام داشته باشد و اکنون وقت آن رسیده است هر آنچه در چنته دارند، در جهت احیای اقتصاد بدون بهره‌برداری چوبی ارائه دهند.

این جنگلبان تصریح کرد: تأسف‌آور است که برنامه جنگلداری اقتصاد جنگل را ده‌ساله تنظیم می‌کند اما لابی قوی ایده تنفس در دولت نتوانسته حتی برای یک سال یک اعتبار اندک را تأمین و به‌موقع تنظیم و تخصیص دهد.

انگورج تقوی یادآور شد: مردم از توانایی‌های جنگلبانان مجرب و چکمه‌پوش کارآزموده غافل نشوند، آن‌ها می‌توانند ۳۰ تا ۴۰ هزار نفر دانش‌آموخته بخش را، در جنگل بدون نیاز به اعتبار دولتی استخدام کنند و اقتصاد جنگل را حتی بدون بهره‌برداری چوبی بنویسند و به مقوله قاچاق و جایگزینی سوخت مناسب پایان دهند و در توانمندسازی جوامع جنگلی برنامه عملیاتی بدون اعتبار دولتی ارائه و به رفع تعارضات دام جنگل و کشت در اراضی محاط جنگل‌ها پایان دهند و در سطح ۱۴ میلیون هکتار جنگل بهبود معیشتی و رفع رکود را به نمایش بگذارند.

انگورج تقوی تصریح کرد: عدم موفقیت‌ها در واردات چوب، عدم موفقیت در اخذ اعتبار برای نگهداری سرمایه‌های طرح، عدم موفقیت‌ها در جذب نیرو برای ارتقاء سطح حفاظتی، عدم موفقیت در کنترل تخریب‌های ناشی از آفات و امراض، عدم موفقیت در کنترل حوادث حریق، عدم موفقیت در بهبود و اصلاح مراتع، عدم موفقیت در رفع تعارضات و رها کردن کلیه برنامه‌های اجرایی، مجموعاً کارنامه برجسته صاحبان ایده تنفس و توقف بهره‌برداری جنگلی است.

وی افزود: جنگل یک محیط طبیعی و یک اکوسیستم مستقل است و نمی‌تواند تابع تصمیمات، سطوح دیگری در جغرافیای سیاسی اجتماعی باشد، در جنگل قانون جنگل حاکم است، بنابراین کسانیکه نتوانستند درک کنند که وابستگی اقتصاد جنگل به اقتصاد ملی چه تبعات وحشتناکی دارد، اکنون باید بتوانند در جهت احیای اقتصاد بدون چوب تعجیلاً برنامه مشخص ارائه دهند، در غیر این صورت هر چه سریع‌تر بروند، طرح جایگزین باید با مبانی اقتصاد جنگل حتی بدون چوب نوشته شود.