حسین مهاجرانی در گفت وگو با خبرنگاراگری پرس، درباره میوه های وارداتی گفت: در حال حاضر بیشترین میوه وارداتی پرتقال است.  پرتقال های وارداتی در بازار وجود دارد. وارد کنندگان واردات  خود را در مرز ها می آورند  بالاخره به گونه های مختلف آن ن را وارد بازار می کنند، سال های قبل پرتقال ترکیه ومصر را  به شیراز می بردند و در کارتن های پرتغال داخلی وارد بازار می کردند، اما در حال حاضر این پرتقال ها را در بسته بندی سبدهای وارداتی به بازار عرضه می کنند.

وی ادامه داد: قیمت میوه های وارداتی ۴برابر میوه قیمت خرید واقعی است. به طور مثال پرتقال وارداتی کیلویی ۹ هزار تومان در میدان عرضه می شود. مرزها در حال حاضر منتظر یک فرصت از وزارت جهاد هستند که واردات خود را وارد کنند، هیچ گاه تا  این اندازه برای ورود کالای قاچاق سختگیری نبود اما باز هم مشاهده می کنیم وارد کنندگان برای سود بالا به روش های مختلف کالای خود را وارد می کنند.

مهاجرانی گفت: قاچاقیان ترفندهای خود را بلد هستند و با مدل های خودشان در حاشیه بازار مشغول فروش کالا خود هستند.در حال حاضر پرتقال های وارداتی دولتی به محض ورود به کشور، طبق نظر جهاد کشاورزی به سردخانه فرستاده می شود سپش به بازار فروش وارد می شود.

رئیس اتحادیه میوه و تره بارگفت: در حال حاضر قیمت پرتقال مصری ۹ تومان و قیمت پرتقال ترکیه ۵٫۵۰۰ تا ۷هزار تومان است.

رئیس اتحادیه میوه و تره بار درباره آثار مثب و منفی واردات پرتقال تصریح کرد: امسال برای کشاورزان سال ناشناخته ای محسوب می شود؛ به همین دلیل به سادگی نمی توانیم  رویدادهای مربوط به بازار شب عید و خرید میوه و گرانی آن را پیش بینی کنیم.  در حال حاضر نمی دانیم که امسال میزان خرید مردم دقیقا چقدر است؟ به طور مثال اگر تقاضای مردم برای خرید پرتقال افزایش یابد، واردات پرتقال امری لازم محسوب می شود اما به هر جهت با واردات پرتقال ، مقدار قابل توجهی ارز از کشور خارج می شود که این موضوع چندان مطلوب نیست.

مهاجرانی درباره فعالیت های مربوط به جلوگیری از قاچاق میوه افزود: ما برای جلوگیری از قاچاق  میوه فعالیت های بسیاری را انجام داده و می دهیم ؛ چراکه به علت سود بدست آمده از این کار، روزانه تعداد زیادی تمایل به قاچاق پیدا می کنند .

پایان/