به گزارش اگری پرس به نقل از بولتن نیوز، اسکندر زند در مراسمی با حضور هیئت کره‌ای که در موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی برگزار شد، اظهارکرد: دور جدید فعالیت های موسسه رازی  برای توسعه صنعت واکسن در کشور آغاز شده است.

وی در ادامه با اشاره به سه برنامه راهبردی ایران در صنعت واکسن، گفت: اولین برنامه های مهم در این حوزه حفظ هسته اولیه دانش فنی در موسسه رازی و انتقال آن به بخش خصوصی است.

زند اضافه کرد: برنامه دوم که برای ما از اهمیت زیادی برخوردار است ارتقای سطح پژوهشی این موسسه برای حضور گسترده در بازار جهانی است تا علم و تکنولوژی جدید، صنعت واکسن و سرم سازی کشور را متحول کند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی برنامه سوم را استفاده از تجربه شرکت‌های خارجی در صنعت واکسن و سرم دانست.

زند گفت: در برنامه سوم بنا داریم تجربیات خود را با دنیا به اشتراک بگذاریم و تکنولوژی که در حوزه صنعت واکسن در کشور وجود ندارد را به کمک کشورهای خارجی به کشور وارد کنیم.

وی تاکید کرد: هدف بعدی ارتقای دانش فنی تولید واکسن و ورود به حوزه واکسن های نوترکیب است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی یادآورشد: همه فعالیت هایی که توسط موسسه رازی انجام می شود برای برنامه ریزی ورود بخش خصوصی به حوزه صنعت واکسن و سرم کشور است بنا داریم موسسه رازی به عنوان واسط میان شرکت های بین المللی و بخش خصوصی عمل کند.

زند به تفاهم نامه‌ای که امروز میان شرکت کره‌ای و موسسه رازی منعقد می‌شود اشاره کرد و گفت: در این تفاهمنامه رازی به عنوان واسط میان بخش خصوصی و شرکت کره‌ای نقش ایفا می‌کند امیدواریم بخش خصوصی به زودی بتواند زمینه تحول صنعت واکسن را در کشور فراهم کند.