به گزارش اگری پرس، علیرضا مهاجر مجری طرح دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی، با اشاره به تاکید وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر افزایش ضریب خود اتکایی در تولید دانه های روغنی و روغن خام اظهار داشت :  سال گذشته ۹۶ درصد روغن مصرفی از طریق واردات تامین شد و این رقم در سالجاری به ۹۲ درصد تقلیل یافته است .

وی با اشاره به اینکه  کمترین میزان تولید کلزا طی ۱۵ سال اخیر مربوط به سال گذشته بوده است ، افزود : نبود توجه به مسائل تولید  کاهشبرداشت این محصول را رقم زد  چرا که سال گذشته تنها ۴۶ هزار تن محصول تولید شد و امسال به دنبال تاکید وزیر جهاد کشاورزی بر افزایش خود اتکایی این رقم به ۷۰ هزار تن رسیده است .
مهاجر ادامه داد: طی یک برنامه ۱۰ ساله در نظر داریم میزان خود اتکایی به تولید این محصول  را به ۷۰ درصد افزایش دهیم از این رو با افزایش سه برابری سطح زیر کشت کلزا برای سال زراعی آینده پیش بینی می شود که تولید کلزا به ۳۰۰ هزار تن برسد .
مشاور وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تولید دانه های روغنی باید برای کشاورزان صرفه اقتصادی  داشته باشد ، افزود : در این خصوص وزارت جهاد کشاورزی بسته تشویقی برای حمایت از کشاورزان در نظر گرفته که اولین شعارآن خرید آسان است تا کشاورزان به افزایش سطح زیر کشت این محصول امیدوار شوند .
وی ادامه داد: بیمه رایگان، پرداخت تسهیلات ۲ میلیون تومانی برای مراحل کاشت، داشت و برداشت، تجهیز ادوات موردنیاز ، آموزش کشاورزان و همچنین ارائه بذر یارانه ای از دیگر عوامل  این بسته تشویقی برای حمایت از کشاورزان است .

مجری طرح دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به این سوال که برخی کارشناسان اظهاراتی مبنی بر نداشتن صرفه اقتصادی در خودکفایی دانه های روغنی دارند، بیان کرد: تولید محصولات استراتژیک صرف نظر از بحث های اقتصادی جز اصول اصلی تولید است که باید مورد توجه قرار گیرد .

مهاجر با اشاره به اینکه مشکلی در تامین منابع اعتباری دانه های روغنی وجود ندارد، بیان کرد: طی دو سال اخیر برای خرید و پرداخت پول کشاورزان مشکلی از حیث کمبود منابع اعتباری وجود نداشت به طوریکه ظرف یک هفته بهای فروش محصول به حساب کشاورزان واریز شده است.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی از افزایش ۴۰ درصدی تولید سویا نسبت به سال گذشته نیز خبر داد و افزود : در حال حاضر در اوج برداشت سویا هستیم به طوریکه پیش بینی می شود میزان تولید آن  به یکصد هزار تن برسد و طی یک برنامه ۱۲ ساله در نظر داریم که تولید سایر دانه های روغنی اعم از سویا، آفتابگردان و گلرنگ را به میزان قابل توجهی افزایش دهیم.
حرکت به سمت خودکفایی در تولید روغن
 تولید ۴ هزار تنی کلزا در راه است
حسن بهنیا مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی استان تهران گفت: با وجود آنکه در شرایط فعلی تنها ۷ الی ۸ درصد روغن مورد نیاز درداخل و مابقی از طریق واردات تامین می شود،وزارت جهاد به دنبال آن است که طی یک برنامه ده ساله ۷۰ درصد روغن مورد نیاز کشور را در داخل تولید کند.
وی  از افزایش سطح زیر کشت کلزا برای سال زراعی جاری خبر داد و گفت : با توجه به آنکه در سنوات گذ شته سطح زیر کشت کلزا در سطح استان تهران ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار هکتار بوده امسال به دنبال تایید وزیر جهاد کشاورزی بر خود اتکایی تولید دانه های روغنی این سطح به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار افزایش یافته است .
مدیر امور زارعت جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به برنامه ها و مشوق های صادراتی وزیر جهاد کشاورزی برای توسعه کشت کلزا بیان کرد : مجری طرح دانه های روغنی برای تحقق خوداتکایی ۷۰ درصدی طی یک برنامه ده ساله راهکارهایی اعم از استفاده از دانه های هیبریدی ،جذب یارانه ۵۰ درصدی ، بیمه رایگان ،خرید تضمینی ، تسهیلات ارزان قیمت و تجهیز ادوات را پیشنهاد داده است .
وی در ادامه یادآور شد: طی سال های گذشته خرید تضمینی دانه  های روغنی با مشکلات متعددی روبرو بود که وزارتخانه در جهت ترغیب و تشویق کشاورزان امسال بهای خرید تضمینی را ۴۸ ساعت پس از دریافت محصول به حساب کشاورزان واریز کرده است  که استمرار این امر در سال زراعی آینده می تواند انگیزه هر چه بیشتر کشاورزان به کشت این محصول را به همراه داشته باشد .
معاون امور زارعت جهاد کشاورزی استان تهران در پاسخ به این سوال که پیش بینی می شود میزان تولید در سال زراعی جاری به چه رقمی خواهد رسید ، بیان کرد : با توجه به افزایش سطح زیر کشت کلزا پیش بینی می شود که برای سال زراعی آتی میزان تولید به مرز ۴ هزار تن برسد و این در حالی است که سال گذشته مجموع تولید ۵۰۰ هزار تن بوده است .