به‌گزارش اگری پرس به نقل از ایرنا از وزارت نیرو بر اساس آخرین آمار ارایه شده شرکت مدیریت منابع آب ایران، این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت با ۷۱ میلیمتر، ۲۸ درصد کاهش و در همسنجی با دوره مشابه سال آبی گذشته با ۱۰۴ میلیمتر، ۵۱ درصد افت نشان می‌دهد.
بر پایه این گزارش، بیشترین بارش در ۶ حوضه آبریز اصلی کشور مربوط به حوضه آبریز دریای خزر با ۱۴۳ میلیمتر بارش بود که در همسنجی با سال آبی گذشته ۲۷ درصد و در مقایسه با متوسط ۴۸ ساله یک درصد کاهش یافت.
کمترین میزان بارش نیز در حوضه‌های ششگانه اصلی کشور در حوضه آبریز مرزی شرق با یک میلیمتر بارش ثبت شد که در مقایسه با سال آبی گذشته ۹۶ درصد و در مقایسه با متوسط ۴۸ ساله، ۹۵ درصد کاهش نشان داد.
بیشترین میزان بارش‌ها در ایستگاه «دیناسرا» استان مازندران با ۷۶۶ میلیمتر و کمترین میزان بارش‌ها در ایستگاه‌های چابهار و «هوشک» سروان در سیستان و بلوچستان و «جنت آباد جنگل» در خراسان رضوی با صفر میلیمتر به ثبت رسید.
حجم بارش ها از آغاز سال آبی ۹۶- ۱۳۹۵ تا پایان دیروز ۸۴ میلیارد و ۴۹ میلیون مترمکعب بود.
به گزارش ایرنا، وزارت نیرو حجم بارش‌های کشور از آغاز سال آبی ۹۶- ۱۳۹۵ تا شنبه گذشته (چهارم دی‌ماه) را ۴۰ میلیمتر اعلام کرده بود.
چندی پیش «ستار محمودی» قائم مقام وزیر نیرو، گفت: پیش بینی ها حاکی از در پیش بودن سال دشوار آبی در سال آینده است و باید سطح آمادگی خود را برای ارایه خدمات افزایش دهیم.