به گزارش اگری پرس؛

جابه‌جایی کود مرغی در استان تهران به دلیل وارد شدن به فصل سرما و احتمال بروز بیماری‌هایی حاد تنفسی پرندگان و امکان انتقال بیماری‌های طیور با جابه‌جایی این محصول ( کود مرغی)، تا اطلاع ثانوی ممنوع شد.

در اطلاعیه دامپزشکی استان تهران به ادارات دامپزشکی شهرستان‌ها اعلام شده که در صورت تخطی افراد، جبران خسارت  واردشده به مرغداران، با فرد خاطی است و  این امر از طریق مراجع قضایی پیگیری می‌شود.

در نامه همچنین آمده است که در صورت ضرورت جابه‌جایی کود مرغی، این امر با اخذ مجوز دامپزشکی خطاب به نیروی انتظامی، امکان‌پذیر است.