به گزارش اگری پرس؛ تفاهم نامه مشارکت و تامین۱۳هزار راس گوسفند بین شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به نمایندگی از ایران  و اتحادیه گوسفند فرانسه منعقد شد.

در جریان امضای اسناد همکاری مشترک بین دولت ایران و فرانسه، با حضور وزرای کشاورزی دو کشور، این سند همکاری در مقر فرمانداری شهر کلرمون فرانسه امضا شد.

بر اساس این تفاهم نامه انتقال دانش پرورش گوسفند،مشارکت و فروش دام در مزارع کرمانشاه و مازندران شرکت کشاورزی کوثر از سوی اتحادیه گوسفند فرانسه فراهم خواهد شد.

ترابی مدیر عامل شرکت اجداد سپیدان در این ارتباط گفت:چهار سند همکاری بین دولت ایران و فرانسه امضا شد و یکی از این چهار سند مربوط به همکاری اجداد سپیدان کوثر و شرکت فداتست فرانسه بود.

وی گفت:برنامه جامع تولید و توسعه دام سبک در ایران به صورت مشترک شامل چهار موضوع است. تولید و پرورش مشترک گوسفند در ایران، ایجاد مرکز اصلاح نژاد و تولید دام مولد در ایران، تولید مواد ژنتیکی شامل اسپرم،جنین و تامین مولد نر ژنومیک و پروف
امکان صدور گواهی های رسمی و شناسامه ی دام های تولیدی در ایران توسط اجداد سپیدان با مدارک رسمی فرانسوی جهت صادرات به کشورهای منطقه از جمله این موارد است.

وی اظهار داشت: با اقدامات صورت گرفته ،گام های بلندی در توسعه دام سبک کشور به صورت صنعتی برداشته میشود.