به گزارش اگری پرس,

محمدعلی باغستانی امروز در چهارمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران اظهار کرد: موضوع حذف آفت‌کشها در بخش کشاورزی اکنون و حتی در آینده‌ای نزدیک امکانپذیر نیست.

وی افزود: وقتی صحبت از محصول سالم می‌شود همه فکرها به سمت سموم حرکت می‌کند اما بر اساس پایشهای انجام شده بر روی محصولات کشاورزی مشخص شده که میزان نیترات و فلزات در آنها بیشتر از سموم کشاورزی است.
رئیس سازمان حفظ نباتات گفت: بر اساس آمار سازمان حفظ نباتات کشور مصرف آفت‌کشها در ایران بالا نیست و به ۷۰ درصد متوسط جهانی می‌رسد. بنابراین از این نظر نگرانی وجود ندارد هر چند درباره مصرف درست و بهینه دغدغه‌هایی داریم.
باغستانی تصریح کرد: بر اساس پایش وزارت بهداشت در برخی محصولات کشاورزی به دلیل عدم تطابق سموم مصرفی با محصول تولید شده شاخصهای آن دچار مشکل می‌شود و وزارت بهداشت در این خصوص از ما مطالبه‌گری می‌کند.
وی با بیان اینکه حساسیت نسبت به سلامت مردم در سالهای اخیر افزایش پیدا کرده است گفت: این موضوع اتفاق خوبی است که بخش کشاورزی باید از آن استفاده و از این بستر موجود برای بهبود تولیدات استفاده کند.
وی با بیان اینکه در سال گذشته ۴۵ قلم آفت‌کش جدید در کشور به ثبت رسیده است، تصریح کرد: اکنون برخی آفت‌کشها که مورد استفاده قرار می‌گیرد مربوط به دهه‌های ۴۰ و ۵۰ است که باید آنها از سبد مصرفی کشاورزان حذف شود.
رئیس سازمان حفظ نباتات گفت: وقتی می‌توانیم این آفت‌کشها را از سبد مصرفی بخش کشاورزی حذف کنیم که شرایط لازم برای تولید و واردات این محصولات را فراهم کنیم و بخش خوصی باید در این باره فعالیت بیشتری انجام دهد.
باغستانی با بیان اینکه تا سال ۲۰۱۷ تولید برخی سموم در ایران تحت برند صورت می‌گیرد، گفت: بر اساس صحبتهای انجام شده با این تولیدکنندگان قرار است که تا سال ۲۰۱۷  برخی سمومی که به کشور وارد می‌شد اکنون با انتقال تکنولوژی در داخل تولید شود  که این امر در مجموع باعث افزایش کیفیت محصولات ما می‌شود.
وی در ادامه صحبتهای خود با گلایه از وضعیت ترویج سموم توسط برخی شرکتهای عرضه‌کننده سموم، گفت: در دنیا شرکتها ۲۰ درصد هزینه عرضه سموم را برای آموزش و ترویج در نظر می‌گیرند اما باید در نظر داشت که شرکتهای ما تا چه حد برای آموزش و ترویج هزینه می‌کنند.
رئیس سازمان حفظ نبانات کشور با بیان اینکه کیفیت تولید سموم در کشور ما بد نیست اما بدمصرفی وجود دارد گفت: شرکتهای تولیدکننده و واردکننده سموم باید همکاری لازم برای آموزش نحوه مصرف این محصولات را داشته باشند و تنها اقدامات خود را منوط به گذاشتن جنس در قفسه نکنند.