به گزارش اگری پرس؛ حمیدرضا نیکخواه در گفت‌وگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، در مورد آخرین دستاورد مؤسسه اصلاح بذر و نهال در مورد رقم اصلاح‌شده جو گفت: این رقم با عنوان «جو مهر» مراحل تحقیقاتی را گذرانده که به شوری و سختی آب بالای ۱۰ تا ۱۲ مقاوم است و در استان‌هایی که دارای خاک شور و سختی آب بالا هستند، با بازده بالا در هکتار قابل استفاده است.

نیکخواه خاطرنشان کرد: این رقم در مناطق شور در هر هکتار ۴۷۰۰ کیلوگرم بار می‌دهد که نسبت به آخرین رقم اصلاح‌شده ۶۰۰ کیلوگرم عملکرد بالاتری دارد.

وی افزود: این نوع بذر جو برای استان‌هایی همچون خراسان رضوی، خراسان جنوبی،‌ سمنان، یزد، اصفهان و کرمان کاربرد دارد. قبلاً یک سری ارقام بومی مانند رقم افضل و کویر مورد استفاده قرار می‌گرفت که هم دچار آفت و بیماری می‌شد و هم عملکرد پایین‌تری به دنبال داشت.

به گفته این محقق موسسه نهال و بذر با توجه به تنش‌هایی که در خاک کشور به ویژه شوری وجود دارد، ترجیح بر این است که از بذرهای بومی اصلاح شده استفاده شود.