به گزارش اگری پرس به نقل از باشگاه خبرنگاران؛

ابوالقاسم حسن پور مدیرکل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به آخرین وضعیت کشت بافت خرما اظهار داشت: کشت بافت گیاهی روشی برای اصلاح و ازدیاد گیاه در زمینه باغبانی است.

وی با اشاره به اینکه کشت بافت گیاهی خرما سخت ترین روش ازدیاد است، افزود: روش کشت بافت گیاهی ۲۵ الی ۳۰ سال قبل به صورت آزمایشی در دنیا مورد استفاده قرار گرفت . با انجام تحقیقات مختلف یک روش ازدیادی متداول است که می تواند توسعه تولید را به همراه داشته باشد.

حسن پور ادامه داد: کشت بافت روشی از تولید است که در این روش سلولی از بافت گیاه برداشت می شود.

به گفته این مقام مسئول توسعه سطح زیر کشت خرما از جمله اهداف افق ۱۴۰۴ است که به همین دلیل حدود ۱۲ میلیون اصله نهال نیازمندیم.

مدیرکل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد تصریح کرد: کشورهای خرما خیز نظیر عربستان، امارات سعودی، آفریقای جنوبی، الجزایر، مصر، لیبی، تونس و ایران از روش کشت بافت گیاه برای تولید خرما استفاده می نمایند.