به گزارش اگری پرس ، دکتر سعيد محمدزاده اظهار کرد: اوايل آبان‌ ماه امسال هيأتي از دانشگاه رامين خوزستان ضمن شرکت در اجلاس رؤساي دانشگاه‌ها و دانشکده‌هاي کشاورزي اروپا از چندين دانشگاه‌ اروپايي در کشورهاي بلژيک، فرانسه و سوئد بازديد کردند.

وي در خصوص هدف از سفر اين هيأت به اروپا و شرکت در نشست‌هاي اين دانشگاه‌ها، گفت: هيأت دانشگاه رامين خوزستان دو هدف مهم را در اين سفر پي‌گيري کردند که شرکت در اجلاس رؤساي دانشگاه‌هاي کشاورزي و منابع طبيعي اين کشورها و بازديد از برخي دانشگاه‌هاي اروپايي و انجام مذاکرات براي امضاي تفاهم‌نامه به‌منظور ايجاد همکاري‌هاي مشترک علمي بين‌المللي است.

رئيس گروه‌ همکاري‌هاي علمي بين‌المللي دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان افزود: بر اين اساس يک تفاهم‌نامه براي همکاري علمي با دانشگاه گنت بلژيک در اين سفر امضا شد که مفاد آن در زمينه تبادل استاد و دانشجو، انجام طرح‌هاي تحقيقاتي مشترک و همچنين برگزاري دوره‌هاي آموزشي مشترک  است.

محمدزاده در خصوص بازديد از مؤسسه آگرينيوم و دانشگاه کشاورزي مونپليه فرانسه، خاطرنشان کرد: طي اين ديدارها مذاکراتي با مؤسسه آگرينيوم و دانشگاه کشاوزري مونپليه فرانسه براي اجراي پروژه‌هاي تحقيقاتي مشترک به‌خصوص در چارچوب برنامه پژوهشي جندي‌شاپور صورت گرفت. بر اين اساس اگر طرح‌هاي مشترک ميان اساتيد و محققان دو دانشگاه تصويب شود، تمامي هزينه‌هاي محققان ايراني بر عهده وزارت علوم، تحقيقات و فناوري خواهد بود. همچنين تمامي هزينه‌هاي محققان فرانسوي بر عهده مؤسسه کامپوس فرانسه است.

وي با اشاره به مذاکرات انجام‌ شده با دانشگاه‌ علوم کشاورزي سوئد براي تبادل استاد، دانشجو و همکاري تحقيقاتي در چارچوب طرح‌هاي اتحاديه اروپا و نيز طرح‌هاي بين‌المللي، از امضاي تفاهم‌نامه‌اي در آينده نزديک در اين راستا خبر داد و گفت: همچنين سال گذشته تفاهم‌نامه‌هايي با دانشگاه‌هاي بصره و قاسم‌الخضراء عراق در راستاي برگزاري رويدادهاي علمي مشترک، انجام تحقيقات مشترک، تبادل استاد، دانشجو و غيره امضا شد که اين تفاهم‌نامه به مدت پنج سال اعتبار دارد.

رئيس گروه‌ همکاري‌هاي علمي بين‌المللي دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان ادامه داد: در راستاي يکي از بندهاي اين تفاهم‌نامه براي شرکت در رويدادهاي علمي، تعدادي از اعضاي هيأت‌ علمي دانشگاه در همايش دامپزشکي که اول آبان‌ ماه در دانشگاه بصره عراق برگزار شد، شرکت کردند.

محمدزاده همچنين از برگزاري يک کارگاه آموزشي مشترک با دانشگاه بصره و نيز دعوت از اساتيد و محققان دانشگاه‌هاي بصره و قاسم‌الخضراء براي شرکت در رويدادهاي علمي آتي دانشگاه مانند همايش ملي گاوميش که در اواخر بهمن‌ ماه امسال برگزار مي‌شود، خبر داد.

وي در خصوص تبادل دانشجو ميان دانشگاه رامين خوزستان و دانشگاه‌هاي عراق، اظهار داشت: در حال حاضر پذيرش دانشجو از کشور مقابل صورت نگرفته است اما با برنامه‌ريزي‌هاي انجام‌ شده در سال تحصيلي ۹۷ – ۹۶  پذيرش دانشجو از کشور عراق در دانشگاه رامين خوزستان آغاز مي‌شود.

محمدزاده با بيان اينکه اجراي طرح‌هاي مشترک در حيطه آب و خاک نيز هنوز آغاز نشده است، گفت: در اين زمينه مذاکراتي با دانشگاه‌هاي عراق انجام شده اما عملياتي کردن اين تفاهم‌نامه بر عهده گروه‌هاي آموزشي و اعضاي هيأت‌ علمي دانشگاه‌ است. دانشگاه در نظر دارد با دانشگاه‌هاي کشور عراق و همچنين دانشگاه‌هاي طرف تفاهم اروپايي يک کنسرسيوم بين‌المللي براي اجراي پروژه‌هاي تحقيقاتي بين‌المللي به‌ويژه در زمينه محيط‌زيست و توسعه پايدار تشکيل دهد.

منبع:ایسنا