به گزارش اگری پرس،

محمد رجایی باغ سیانی،استاد دانشگاه وکارشناس اقتصادی در گفتگو باخبرنگار گفت:برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید ابتدا نگاهی به درون داشته باشیم وبه واحدهای تولیدی کشور کمک کنیم البته نه کمکی از جنس کمکی که دولت  به صنعت خودروسازی می کند و خودروسازان را تحت حمایت همه جانبه خود قرار می دهد.

وی در ادامه، افزود:از دوجهت می توانیم رقابت پذیری تولیدات داخلی را بالا ببریم،اول در حوزه افزایش کیفیت ودوم از راه کاهش قیمت.

این نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی ،تصریح کرد:شاید نتوانیم در کیفیت، با کالاهای غربی رقابت کنیم اما قادریم با کم کردن هزینه های تولید از طریق کاهش قیمت ها در بازار جهانی ، رقیب خوبی برای  محصولات خارجی باشیم.

رجایی باغ سیانی در رابطه با کمک دولت به صنایع ،بیان کرد: در این حوزه دو نکته حائز اهمیت است،اول اینکه این کمک ها به صنایعی برسد که واقعا به آن نیاز دارند زیرا که دولت  در گذشته وام های زودبازدهی به صنایع داد که به دست افرادی رسید که به جای تولید، این منابع را در اموری مانند خرید ملک خرج کردند.

وی در ادامه،اضافه کرد:نکته مهم دیگر این است که تولید کننده ها پولهایی را که دریافت می کنند را در جهت افزایش و بهبود تولیدات خود مصرف کنند ونه اینکه صرفا در جهت پرداخت بدهی ها وجلوگیری از ورشکستگی به کار برند.

محمد رجایی باغ سیانی در پایان تاکید کرد:خمیر مایه اقتصاد مقاومتی،تقویت تولید ملی است یعنی همه عوامل دیگر باید درجهت تقویت تولید ملی تجمیع شده تا هم توان ملی افزایش پیداکند وهم از نظر کمی وکیفی توانایی رقابت در بازارهای جهانی را داشته باشیم.

منبع:باشگاه خبرنگاران