به گزارش اگری پرس به نقل از خبرگزاري آريا ،جشنواره هاي تقدير از کشاورزان نمونه و پژوهشگران برتر کشاورزيبه گزارش خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما ؛ ايجاد انگيزه در کشاورزان برتر و ارتقاء و جايگاه اهميت کشاورزي از اهداف برگزاري جشنواره ملي کشاورزي است.
شاخص اصلي انتخاب کشاورز نمونه رعايت الگوي اقتصاد مقاومتي و توليد در کنار کميت و کيفيت است ، استفاده مناسب از نهاده‌ها و آب و خاک،‌ استفاده‌ از روش‌هاي مديريتي نوين به ويژه در آبياري و استفاده از ماشين‌آلات بومي در اين زمينه به عنوان شاخص‌هاي تاثيرگذار مدنظر است.
قرار است در اين جشنواره ۱۱۸ نفر از افراد نمونه شامل ۱۰۲ توليد کننده برتر و ۱۶ پژوهشگر در بخش کشاورزي معرفي شوند و۱۷ نمونه در بخش دام، طيور و آبزيان نيز انتخاب خواهند شد.
کشاورزان نمونه در مناطق ديم با بالاي ۴۰۰ ميلي‌متر و زير ۴۰۰ ميلي‌متر بارندگي جدا شده اند و ملاک انتخاب در مناطق گرمسير و سردسير نيز به صورت جداگانه بررسي شده است.
۲۰ درصد اشتغال در بخش کشاورزي است که نقش بالايي در رشد اقتصادي و امنيت غذايي دارد.
سالانه ۱۱۷ ميليون تن مواد غذايي سالانه در بخش کشاورزي توليد مي‌شود.