به گزارش اگری پرس؛ سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در همایش ملی روز روستا و عشایر در سالن اجلاس سران اظهار کرد: در میان عوامل مختلفی که در توسعه روستاهای کشور نقش دارند، آموزش و پرورش جایگاه ویژه‌ای دارد؛ اگر آموزش و پرورش روستایی کشور از سطح خوبی برخوردار باشد می‌تواند منجر به افزایش توسعه روستایی شود.

وی افزود: در سالهای گذشته دستاوردهای موفقی برای توسعه آموزش و پرورش در مناطق روستایی و عشایری از لحاظ کمی داشته‌ایم اما از لحاظ توسعه کیفی شرایط مطلوبی نداشته‌ایم.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: یکی از مهمترین مشکلات مهاجرت از شهرهای کوچک به بزرگ و از روستاها به شهرها ناهنجاریها و مشکلاتی است که این مهاجرت‌ها ایجاد می‌کند.

بطحایی تصریح کرد: ۲۶ درصد دانش‌آموزان کشور در مناطق روستایی تحصیل می‌کنند اما میزان دانش‌آموزان روستایی از این میزان بیشتر است زیرا بخشی از آنها در مناطق شهری تحصیل می‌کنند در حالیکه جزو طبقه روستایی هستند.

باید اعتراف کنم که تفاوت معناداری میان امکانات آموزشی مناطق روستایی و شهری وجود دارد

وی گفت: از ۴۰ درصد جمعیت دانش‌آموزان روستایی در گذشته اکنون ۲۶ درصد باقی مانده‌اند و با وجود توسعه کمی آموزش و پرورش در مناطق روستایی و عشایری باید اعتراف کنم از لحاظ کیفی تفاوت و تبعیض میان مناطق روستایی و عشایری با شهرها و مناطق برخوردار وجود دارد.

وی گفت: این تفاوت‌ها علاوه بر حوزه نیروی انسانی در تجهیزات آموزشی نیز تفاوت معناداری وجود دارد این در حالیست که در آموزه‌های دینی بر دسترسی یکسان افراد به امکانات تاکید شده و این مهم برای ما یک تکلیف است.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: نسبت دانش‌آموزان دختر به پسر در مناطق روستایی و عشایری مانند مناطق شهری است به طوریکه از هر ۱۰۰ دانش‌آموز ۴۸ نفر آن را دختران تشکیل می‌دهند.

بطحایی اضافه کرد: آموزش و پرورش در صورتی می‌تواند در توسعه روستا موثر واقع شود که از جمله قابل توجه توسعه آموزش برخوردار شود و با افزایش این کیفیت می‌توان توسعه پایدار در روستاهای کشور ایجاد کرد.

وی با تاکید بر لزوم آموزش نیازمندیهای روستائیان و عشایر در مدارس گفت: باید میان کتب درسی و آموزش روستائیان و عشایر و نیازهای آن انطباق هر چه بیشتر ایجاد کنیم.

آموزش از طریق اینترنت در مناطق روستایی و عشایری

وی گفت: در سال تحصیلی جاری شبکه آموزش و پرورش ایجاد خواهیم کرد که تا از طریق این شبکه مبتنی بر اینترنت و اینترانت آموزش و مهارتهای شهروندی و حرفه‌ای و کارآموزی به روستاها بکشانیم.

بطحایی گفت: در این مسیر آموزش و پرورش وزارتخانه ما یک دستگاه میان دستگاهی است و به شدت به همکاریهای سمن‌های روستایی و دستگاههای اجرایی که ماموریت آنها تولید و اشتغال به روستا بر می‌گردد نیازمندیم.