به گزارش اگری پرس،

جوادکاظم نسب درباره تاثیر صادرات مازاد تولید کشاورزان، گفت:  صادرات  مازاد تولید محصولات کشاورزی به بازارهای بین المللی به نفع اقتصاد  تولیدکننده تمام می شود بنابراین برای  پاسداری  از اقتصاد مقاومتی  باید حمایت از  تولید داخلی  در راس امور  اقتصادی قرار گیرد، بدین معنا که درگام  نخست میزان  نیاز  مصرفی کشور  را  تامین کردو سپس  مازاد تولیدات کشاورزی  را به چرخه صادرات رهنمون کرد.

 نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای ثبات بازار اقتصادی در مناسبت ها باید نرخ محصولات کشاورزی در شرایطی تعیین شود که  جوابگوی نیاز  مصرفی  تمام شهروندان  باشد، تصریح کرد: نباید اجازه داد دلالان با سوءاستفاده افزایش نرخ مواد غذایی  را  که تمام اقشار  جامعه با آن سرو کار دارند را رقم بزنند.
وی با بیان اینکه  تسهیل صادرات  و بازاریابی بین المللی  راهکاری جهت تداوم صادرات محصولات کشاورزی به شمار می آید، گفت:  نرخ تعرفه وارداتی محصولات کشاورزی باید بر طبق  اقتصاد کشاورز تنظیم شود.
عضوکمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی مجلس ،یادآور شد:نرخ تعرفه وارداتی محصولات کشاورزی باید  برطبق  اقتصاد کشاورز تنظیم شود بنابراین نباید بدون نظرگرفتن شرایط و هزینه  تولید،کاهش تعرفه محصولات کشاورزی را اعمال کرد ؛زیرا برای پاسداری از امنیت غذایی نباید با عواملی همچون کاهش تعرفه  واردات محصولات کشاورزی  انگیزه تولیدکننده را کاهش داد.
منبع:خانه ملت