به گزارش اگری پرس به نقل از تسنیم؛ بعد از تصمیم هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی انواع شکر خام مشمول ردیف تعرفه‌های (۱۷۰۱۱۲۰۰)، (۱۷۰۱۱۳۰۰) و (۱۷۰۱۱۴۰۰) موضوع جدول ذیل فصل (۱۷) پیوست ایین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به میزان بیست درصد (۲۰%) تعیین شد، سازمان توسعه تجارت نیز این موضوع را به سرعت و در فاصله کمتر از ۳ روز به گمرکات کشور برای ابلاغ در گمرکات اجرایی به گمرکات کشور اعلام کرد.

بنابراین گزارش متن نامه علی علی آبادی فراهانی مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات به  معقولیمدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژهگمرک جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:«ضمن ارسال تصویر تصویب نامه شماره ۱۲۴۳۵/ت۵۴۲۲۸ هـــ مورخ ۱۳۹۶/۲/۶ هیات محترم وزیران به اطلاع می‌رساند:مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگاین انواع شکر خام مشمول ردیف تعرفه‌های گمرکی ۱۷۰۱۱۲۰۰، ۱۷۰۱۱۳۰۰ و ۱۷۰۱۱۴۰۰ به میزان بیست درصد (۲۰%) تعیین می‌گردد.

خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را به گمرکات اجرایی ابلاغ گردد.»
گفتنی است، بر اساس مصوبه هیئت دولت تعرفه وارداتی شکر خام در سال ۹۶ از ۲۶ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافت. سال گذشته میزان واردات شکر ۶۵۱ هزار تن بوده است.