به گزارش اگری پرس، عباس پاپی‌زاده بالنگان سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، با اشاره به مصوبه ممنوعیت واردات و تولید محصولات تراریخته در کشور، اظهار داشت: این مصوبه در کمیسیون کشاورزی به تصویب رسید و پس از تصویب آن را به کمیته زیربنایی کمیسیون تلفیق ارجاع داده و آنجا نیز تصویب شد.

وی درباره تصویب مصوبه ممنوعیت واردات، تولید و استفاده از محصولات تراریخته در کمیسیون تلفیق و برنامه ششم توسعه، تصریح کرد: گمان می‌کنم این مصوبه در این کمیسیون نیز به تصویب رسیده باشد.

پاپی‌زاده در پایان بابیان اینکه به دنبال این هستیم تا مصوبه مذکور در صحن رأی بیاورد، خاطرنشان کرد: در کمیسیون کشاورزی مصوب کردیم که واردات، تولید و استفاده از محصولات تراریخته بدون ضابطه ممنوع است چراکه در حال حاضر این محصولات بدون ضابطه وارد می‌شود.