به گزارش اگری پرس به نقل از

باشگاه خبرنگاران جوان،خودکفایی و عدم وابستگی به محصولات کشاورزی یکی از مولفه های حائز اهمیت در توسعه و پیشرفت اقتصادی محسوب می شود و به واقع هر آنچه برای تقویت بنیه تولیدی و ظرفیت های داخلی کشور در این حوزه(زراعت و باغداری)تلاش شود،قطعا شاهد حصول نتایج سازنده تری در این بخش خواهیم بود.

بنابر ضرورتی که در این خصوص احساس می شود،استقلال و خودکفایی هر چه بیشتر ایران در این عرصه،مولفه ای برجسته در حصول هر چه شایسته تر سیساست های اقتصاد مقاومتی به شمار می رود.
با همه این  اوصاف،طی روزهای گذشته و با رسانه ای شدن کاهش نرخ تعرفه واردات برخی از اقلام و محصولات اساسی،تعجب برخی از کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی برانگیخته شده است.
رویا مُشوِقی،کارشناس اقتصاد و یکی از فعالان حوزه تجاری و مالی اظهار داشت:اگرچه اصل و اساس واردات،امری مذموم به شمار نمی رود و در برخی از اقلام نه تنها مفید بلکه ضروری و غیر قابل اجتناب به نظر می رسد،اما در شرایطی که توان و بنیه داخلی تولید قادر به تامین اقلام مورد نیاز است،چنین تصمیمات و رویکردهایی،سازنده و منطقی به نظر نمی رسد.
وی افزود:هر آنچه انگیزه تولید کنندگان داخلی تقویت شود،به همان میزان بستر حصول و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی هموارتر می شود و بالعکس اُفت و کاهش انگیزشی فعالان حوزه تولید داخلی در عرصه های گوناگون اعم از صنعتی و زراعی،مسیر حصول این امر خطیر را پیچیده و دشوار خواهد ساخت.
مشوقی گفت:آنچنان که در گزارشات برخی رسانه ها مطرح شده،توجیه تصمیم گیران و مسببان این مصوبه،ناظر بر این امر است که با ورود اقلام اساسی،گرانی های اخیر مهار و مدیریت خواهد شد که به نظر بنده اتخاذ چنین تصمیمی،نتیجه ای جز کسب سودهای هر چه بیشتر برای دلالان و و اسطه گران نخواهد داشت.
وی افزود:تنظیم بازار باید با تکیه بر محصولات داخلی محقق شود نه اینکه با گشودن درب واردات اقلام خارجی، آن هم در محصولات اساسی،ظرفیت های داخلی به حاشیه سوق پیدا کند.
کارشناس اقتصاد و یکی از فعالان حوزه تجارت گفت:اتخاذ چنین تصمیمی،بیشتر به حمایت از تولیدات خارجی و سرخوردگی فعالان داخلی در این بخش منتهی خواهد شد.
*کاستی های نظارتی با واردات کالای خارجی پوشش داده نشود
امیر نحوی نژاد،دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد:بدون تردید،نظارت اصولی و سازنده،ثبات و آرامش را در بازار به ارمغان می آورد و در سایه کاستی های احتمالی در این حوزه،به تبع شاهد افزایش قیمت و در موارد حاد بروز تنش های قیمتی شدید خواهیم بود.
وی افزود:نباید نارسایی در نظارت با واردات محصولات خارجی جبران شود که این رویکرد،آسیبی جدی به توان تولید داخلی خواهد زد.
وی افزود:تامین امنیت غذایی یکی از ضروریات هر جامعه و کشوری محسوب می شود و خوشبختانه علیرغم کارشکنی ها و دسایس شوم غرب علیه اقتصاد ایران و تحریم هایی که سالها علیه مردم ایران اعمال شد،امنیت حوزه غذایی با چالش چندانی مواجه نشد.
نحوی نژاد گفت:امر مذکور موید این واقعیت است که توان و ظرفیت داخلی کشور در بسیاری از اقلام مصرفی و غذایی پاسخگوی تقاضا و نیاز موجود می باشد و نباید با چنین تصمیمات نسنجیده،زمینه تضعیف و اُفت روحیه،انگیزش و توانمندی زارعان،باغداران و کشاورزان داخلی فراهم شود.
دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد:بر اساس اظهارات رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی،۹۰ درصد از گوشت قرمز و ۹۵ درصد از حبوبات مورد نیاز از طریق تولیدات داخلی تامین می شود و به تبع در سایه چنین توانمندی هایی،نباید با گل به خودی،این ظرفیت ارزشمند تحت الشعاع تصمیمات اینچنینی قرار گیرد.
*تبعات و پیامدهای خسارت بار کاهش تعرفه محصولات غذایی اساسی چیست؟
فرشید کمره ای،یکی از فعالان حوزه زراعت و کشاورزی گفت:بارها در سطح رسانه ها و اظهار نظر مسئولان بر لزوم حفظ اراضی باغی و زراعی و جلوگیری از تخریب و تبدیل آن به کاربری های دیگر تاکید شده،اما حصول این امر،صرفا با نظریه پردازی محقق نخواهد شد.
وی افزود:قطعا در صورت سود آوری فعالیت زراعی و باغداری،هیچ کشاورز و باغداری به تخریب سرمایه خویش رضایت نخواهد داد،اما در شرایطی که فعالیت در این عرصه نه تنها سود آور نیست،بلکه در مواقعی زیان دِه نیز می باشد،به تبع عمق و ضریب چنین تخریب و نابودی هایی نیز تشدید خواهد شد.
کمره ای عنوان کرد:دلالان و سوداگران با سوء استفاده از این نارسایی ها،ورود می کنند و سودهای هنگفتی به جیب می زنند که یکی از نمونه های آن در تخریب اراضی زراعی و باغی به دفعات ظهور و بروز پیدا کرده است.
وی افزود:خالی شدن روستاها از سکنه،وابستگی به تولیدات خارجی آن هم در محصولات غذایی استراتژیک،تنها بخش کوچکی از تبعات کاهش نرخ تعرفه واردات اقلام غذایی اساسی مردم به شمار می رود.
این فعال زراعی و کشاورزی در خاتمه یادآور شد:حبوبات،گوشت قرمز،و میوه جات از محصولاتی است که در سبد غذایی اکثریت قریب به اتفاق مردم مورد استفاده قرار می گیرد و قطعا با حمایت از تولید داخلی و پرهیز از واردات این اقلام از خارج،نه تنها احتمال وابستگی در این خصوص به کشورهای دیگر به حداقل ممکن کاهش می یابد،بلکه زمینه ساز اشتغالزایی،رونق اقتصاد روستایی و حفظ روستاها و اراضی زراعی و باغی نیز خواهد شد.